Informacje o Szkole

Budynek szkoły
Budynek szkoły

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych z Oddziałami Ponadgimnazjalnymi (dawniej Zespół Szkół Zawodowych) w Miejscu Piastowym ma ponad stuletnią tradycję w kształceniu zawodowym na Podkarpaciu. W naszej szkole zdobyło zawód kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Położenie szkoły jest bardzo dogodne, gdyż znajduje się ona przy głównej trasie wiodącej z Krosna do Rymanowa, Sanoka i nie ma problemów z dojazdem. Ponadto uczniowie z odległych miejscowości mogą zamieszkać w naszym internacie szkolnym.

W chwili obecnej szkoła liczy ponad 600 uczniów, którzy kształcą się w:

Historia zorganizowanej działalności oświatowo - wychowawczej w Miejscu Piastowym sięga roku 1902, gdy z potrzeby serca ks. Br. Markiewicza został założony zakład wychowawczy, a później szkoła niepubliczna, która kształciła w różnych zawodach (kowalstwo, introligatorstwo, kaletnictwo, szewstwo, wikliniarstwo - potem stolarstwo). W szkole tej nie tylko kształcono, ale również opiekowano się sierotami oraz dziećmi z rodzin ubogich, zaniedbanych wychowawczo.

Mimo różnych zrządzeń losu, zakrętów historii, chwil wielkich, a także trudnych w życiu narodu szkoła trwała, mocno wrośnięta w lokalne środowisko.

Znaczne zmiany w życiu szkoły zaszły po II wojnie światowej. W roku szkolnym 1947/48 szkoła otrzymała nazwę Publicznej Szkoły Zawodowej. W 1950 roku nastąpiło jej upaństwowienie poprzez oficjalne, urzędowe zagarnięcie szkoły i majątku prawowitym właścicielom - Zgromadzeniu Św. Michała Archanioła.

Potrzeba było dopiero zmian ustrojowych w Polsce, by nastąpił „powrót do korzeni”. Pierwszym ważnym wydarzeniem z tym związanym było nadanie szkole w 1990 roku imienia ks. Br. Markiewicza. Potem w roku 1993 nastąpił zwrot majątku prawowitym właścicielom Księżom Michalitom. Lata 1993 - 2000 to okres przejściowy, w którym władze państwowe i zakonne przygotowywały najwłaściwszą formę pracy szkoły w nowych realiach społecznych.

Od września 2000 roku organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Św. Michała Archanioła (Księża Michalici).

W latach 2000-2002 został przeprowadzony remont budynku szkolnego i we wrześniu 2002 roku szkoła zaczęła w nim naukę. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowocześnie odnowionych i wyposażonych salach lekcyjnych, a uroczystości i imprezy szkolne w przestronnej i estetycznie urządzonej auli.

Szkoła prowadzona przez Zgromadzenie nadal jest Szkołą Publiczną z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, np:

Aula szkolna

Aula szkolna
Aula szkolna
Aula szkolna
Aula szkolna
Aula szkolna
Aula szkolna

Hala sportowa

Hala sportowa
Hala sportowa
Hala sportowa
Hala sportowa
Hala sportowa
Hala sportowa
Hala sportowa
...
Hala sportowa

Szkolne klasopracownie

Szkolne klasopracownie
Szkolne klasopracownie
Szkolne klasopracownie
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Pracownie informatyczno-poligraficzne
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
Biblioteka szkolna
Strzelnica SZKOLNA
Strzelnica
Strzelnica
Strzelnica
Strzelnica
Strzelnica


Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)