Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Informacje o SzkoleInformacje o Szkole

Budynek szkoły

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych (dawniej Zespół Szkół Zawodowych)  w Miejscu Piastowym ma ponad stuletnią tradycję w kształceniu zawodowym na Podkarpaciu, a jednocześnie jest nowoczesną instytucją edukacyjną oferującą wiele innowacyjnych narzędzi w zdobywaniu wiedzy W naszej szkole zdobyło zawód kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Atutem szkoły jest jej położenie- przy głównej trasie wiodącej z Krosna, przez Rymanów, do Sanoka . Uczniom pochodzącym z odległych miejscowości oferujemy możliwość zakwaterowania w malowniczo położonym internacie szkolnym  .
W chwili obecnej szkoła liczy ponad 600 uczniów, którzy kształcą się w:

 • Liceum Ogólnokształcącym:
  • Medialno - Dziennikarskim
  • Językowo - Biznesowym
  • Promedycznym
  • Mundurowo-Administracyjnym
 • Technikum:
  • Petrochemicznym,
  • Informatycznym,
  • Reklamy,
  • Grafiki i Poligrafii Cyfrowej,
  • Drzewnym.
 • >Branżowej szkole I stopnia:
  • w zawodzie stolarz,
  • w zawodzie tapicer

Szkoła dawniej...i współcześnie

Historia zorganizowanej działalności oświatowo - wychowawczej w Miejscu Piastowym sięga roku 1902, gdy ksiądz Bronisław Markiewicz (dzisiejszy patron szkoły), z potrzeby serca utworzył zakład wychowawczy, przekształcony później w placówkę niepubliczną. Kształcono w niej młodzież w różnych zawodach (kowalstwo, introligatorstwo, kaletnictwo, szewstwo, wikliniarstwo - potem stolarstwo). W szkole tej nie tylko przekazywano wiedzę i umiejętności, ale również opiekowano się sierotami oraz dziećmi z rodzin ubogich, zaniedbanych wychowawczo.
Mimo różnych zakrętów historii, a także trudnych momentów w życiu narodu, szkoła trwała, współtworząc i wspierając lokalne środowisko -  i tak jest do dziś.
Od września 2000 roku organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Św. Michała Archanioła (Księża Michalici).
W latach 2000-2002 został przeprowadzony remont budynku szkolnego i we wrześniu 2002 roku rozpoczęto  naukę w odnowionym gmachu. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w stale unowocześnianych  salach lekcyjnych, a uroczystości i imprezy szkolne w przestronnej i estetycznie urządzonej auli.  Obok głównego budynku powstał kompleks sportowy z nowoczesnymi boiskami oraz zapleczem rekreacyjno - gimnastycznym. Wciąż tworzone są nowe, atrakcyjne kierunki dla młodzieży, a wraz z nimi wprowadzane innowacyjne narzędzia pracy z wykorzystaniem najnowszej technologii komputerowej. Szkołę każdego roku odwiedzają przedstawiciele instytucji państwowych,  świata nauki i kultury, ludzie znani z mediów, spotykając się z młodzieżą oraz lokalną społecznością.
Szkoła prowadzona przez Zgromadzenie nadal jest Szkołą Publiczną z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, np:

 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnego dostępu,
 • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z prawem oświatowym,
 • realizuje programy nauczania zgodne z prawem oświatowym,
 • realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania,
 • umożliwia uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych.

Będąc częścią stale rozwijającego się świata, nie zapominamy o zasadach wychowania, które wcielał w życie założyciel szkoły – błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz – wciąż najważniejszy jest tu młody człowiek oraz kształtowanie wielkich charakterów...