Informacje o Szkole

Budynek szkoły
Budynek szkoły

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych (dawniej Zespół Szkół Zawodowych) w Miejscu Piastowym ma ponad stuletnią tradycję w kształceniu zawodowym na Podkarpaciu. W naszej szkole zdobyło zawód kilkanaście tysięcy młodych ludzi. Położenie szkoły jest bardzo dogodne, gdyż znajduje się ona przy głównej trasie wiodącej z Krosna do Rymanowa, Sanoka i nie ma problemów z dojazdem. Ponadto uczniowie z odległych miejscowości mogą zamieszkać w naszym internacie szkolnym.

W chwili obecnej szkoła liczy ponad 600 uczniów, którzy kształcą się w:

Historia zorganizowanej działalności oświatowo - wychowawczej w Miejscu Piastowym sięga roku 1902, gdy z potrzeby serca ks. Br. Markiewicza został założony zakład wychowawczy, a później szkoła niepubliczna, która kształciła w różnych zawodach (kowalstwo, introligatorstwo, kaletnictwo, szewstwo, wikliniarstwo - potem stolarstwo). W szkole tej nie tylko kształcono, ale również opiekowano się sierotami oraz dziećmi z rodzin ubogich, zaniedbanych wychowawczo.

Mimo różnych zrządzeń losu, zakrętów historii, chwil wielkich, a także trudnych w życiu narodu szkoła trwała, mocno wrośnięta w lokalne środowisko.

Znaczne zmiany w życiu szkoły zaszły po II wojnie światowej. W roku szkolnym 1947/48 szkoła otrzymała nazwę Publicznej Szkoły Zawodowej. W 1950 roku nastąpiło jej upaństwowienie poprzez oficjalne, urzędowe zagarnięcie szkoły i majątku prawowitym właścicielom - Zgromadzeniu Św. Michała Archanioła.

Potrzeba było dopiero zmian ustrojowych w Polsce, by nastąpił „powrót do korzeni”. Pierwszym ważnym wydarzeniem z tym związanym było nadanie szkole w 1990 roku imienia ks. Br. Markiewicza. Potem w roku 1993 nastąpił zwrot majątku prawowitym właścicielom Księżom Michalitom. Lata 1993 - 2000 to okres przejściowy, w którym władze państwowe i zakonne przygotowywały najwłaściwszą formę pracy szkoły w nowych realiach społecznych.

Od września 2000 roku organem prowadzącym szkołę jest Zgromadzenie Św. Michała Archanioła (Księża Michalici).

W latach 2000-2002 został przeprowadzony remont budynku szkolnego i we wrześniu 2002 roku szkoła zaczęła w nim naukę. Zajęcia dydaktyczne odbywają się w nowocześnie odnowionych i wyposażonych salach lekcyjnych, a uroczystości i imprezy szkolne w przestronnej i estetycznie urządzonej auli.

Szkoła prowadzona przez Zgromadzenie nadal jest Szkołą Publiczną z wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami, np:Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)