Koło PCK

Program ten został stworzony z myślą o młodzieży, wrażliwej na potrzeby drugiego człowieka, która swoim działaniem chciałaby włączyć się do niesienie, pomocy potrzebującym.

Celem lego programu jest propagowanie zasad PCK tj. humanitaryzmu, bezstronności, neutralności, dobrowolności, jedności i powszechności. W opracowanym rocznym planie działania objęto zadania z zakresu:

 • kształtowania wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka,
 • niesienie bezinteresownej pomocy innym,
 • propagowanie zasad zdrowego stylu życia- dbałość o zdrowie własne i innych,
 • udzielania pierwszej pomocy,
 • rozwijanie umiejętności i samorealizacji młodzieży,
 • przygotowanie młodzieży do dalszej działalności w PCK,
 • włączanie się do akcji ogólnokrajowych.

Program powinien zakończyć się podsumowaniem pracy za bieżący rok

przezwaniem wyróżnień dla najbardziej zasłużonych członków.

Proponowane zadania zostały tak dobrane, aby każdy członek mógł rozwiną: swoje umiejętności, wykazać się zaangażowaniem na rzecz potrzebujących, kształcić umiejętność pracy w grupie.

Przydział obowiązków nie powinien być narzucany. Członkowie sami podejmują się realizacji danego zadania, wspólnie z opiekunem SK PCK opracowują plan działania przy jego realizacji.

Działalność SK PCK powinna stanowić wsparcie dla programu wychowawczego i dydaktycznego szkoły, swym zasięgiem powinna obejmować jak największą liczbę uczniów.

Dobór realizowanych zadań powinien uwzględniać potrzeby danego środowiska.

Szkolne Koło PCK działa zgodnie ze STATUTEM POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA.

CEL I ZADANIA SZKOLNEGO KOŁA PCK:

 • Aktywizacja środowisk szkolnych w duchu humanitaryzmu i niesienia
 • pomocy potrzebującym;
 • Pomoc potrzebującym uczniom poprzez organizowanie zbiórki
 • odzieży, kwest, loterii, dyskotek;
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez edukację młodzieży w zakresie
 • pierwszej pomocy, uczestnictwo w zawodach sanitarno medycznych,
 • profilaktyki prozdrowotnej;
 • Rozwijanie umiejętności i samorealizacji;
 • Pozyskiwanie nowych członków;
 • Kształtowanie właściwych postaw min. pracowitości, uczciwości,
 • współpracy w grupie, tolerancji;
 • Kształtowanie postawy wytrwałości przy realizacji podjętych zadań.

Sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK w roku szkolnym 2007/2008

W tym roku szkolnym w ramach SK PCK działało 35 uczniów naszej szkoły.

Młodzież uczestniczyła w akcjach ogólnopolskich i szkolnych.

We wrześniu, jak co roku przeprowadziliśmy akcję „Góra Grosza". Na terenie szkoły akcja była prowadzona przez dwa tygodnie.

W październiku rozprowadzaliśmy cegiełki wśród pracowników szkoły i uczniów, z których dochód był przeznaczony na rzecz Fundacji Osób Niewidomych i Niepełnosprawnych „Pomóż r Ty".

W listopadzie 2007 roku zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy na terenie Miejsca Piastowego kwestę na rzecz Stowarzyszenia Pomocy Rodzinie i Osobom Niepełnosprawnym.

W listopadzie ogłosiliśmy także zbiórkę zabawek, gier planszowych, książek i odzieży.

Zebrana odzież została przekazana do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miejscu Piastowym i przekazana potrzebującym. W grudniu odwiedziliśmy Państwowy Dom Dziecka w Długiem i przekazaliśmy pozostałe zebrane rzeczy. Opiekunowie i mieszkańcy bardzo serdecznie nas przyjęli.

W kwietniu młodzież SK PCK uczestniczyła w kweście zorganizowanej na rzecz pogorzelców. Kwesta była ogłoszona przez księży Michałków w kościele na „Górce" w Miejscu Piastowym i u Świętego Ducha w Krośnie.

W maju zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy kwestę charytatywną na terenie Krosna również na rzecz pogorzelców.

W czerwcu młodzież SK PCK pomagała w Michaylandzie zorganizowanym przez siostry Michalitki.

W czerwcu także zorganizowaliśmy na terenie szkoły zbiórkę pieniędzy na leczenie i rehabilitację ucznia krośnieńskiej szkoły chorego na białaczkę.

Prowadząc akcje charytatywne mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie nauczycieli.

Bardzo dziękuję ks. Andrzejowi Kolebkowi, p. Renacie K.Frydrych i p. Marcie Tomoń.

Młodzież oprócz udziału w akcjach charytatywnych przygotowywała także okolicznościowe gazetki ścienne na korytarzu przy sali chemicznej.

ZREALIZOWANE ZADANIA W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

1. Nabór nowych członków do pracy w SK PCK - plakaty informacyjne.
2. Zebranie członków SK PCK:
~ omówienie spraw organizacyjnych,
~ zapoznanie z zadaniami i celami PCK,
~ przydział zadań członkom,
~ opracowanie planu pracy koła,
~ rozprowadzanie znaczków PCK,
3.Organizacja pomocy uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji:
~ zakup i zbiórka odzieży.
4.Udział w Konferencjach dla Nauczycieli - Opiekunów SK PCK. (Obecnie Prowadzone)

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)