Koło Biologiczne

Biologia

Zajęcia z biologii adresowane są głównie do uczniów klas III liceum oraz klas IV technikum pragnących pogłębić i usystematyzować wiedzę z biologii, pod kątem dalszej ścieżki edukacyjnej. Uczniowie w tych klasach nie mają już biologii w związku z tym na tych zajęciach mają okazję dopełnić wiedzę.

W dużym stopniu został położony nacisk na kształcenie umiejętności takich jak:

 • wyciąganie wniosków,
 • analizowanie,
 • porównywanie,
 • efektywna praca w grupie,
 • wyrażanie własnych poglądów i racji z uwzględnieniem poszanowania praw innych osób.

Została zwrócona również szczególna uwaga na wykształcenie postaw prozdrowotnych i proekologicznych niezbędnych w poszanowaniu zdrowia własnego i innych oraz właściwym podejściu do praw przyrody.
Członkowie koła:

 1. Karnas Mateusz IV TP
 2. Parysz Rafał IV TP
 3. Nowak Anna III LO
 4. Gac Marcelina III LO
 5. Dzięgiel Patrycja III LO

Realizowana tematyka:

 1. Obserwacje i doświadczenia - podstawowe źródła wiedzy biologicznej
 2. Komórkowa budowa organizmu
 3. Podziały komórkowe: mitoza - podział prosty, mejoza - podział redukcyjny
 4. Zarys budowy histologicznej organizmu człowieka
 5. Zarys budowy histologicznej organizmu człowieka - cd
 6. Budowa i fizjologia układu krwionośnego i limfatycznego
 7. Wybrane mechanizmy funkcjonowania krwi
 8. Higiena i choroby układu krążenia
 9. Systemy obronne organizmu
 10. Immunologia tkanek i narządów, zaburzenia immunologiczne.
 11. Budowa i fizjologia układu oddechowego
 12. Profilaktyka chorób układu oddechowego
 13. Współdziałanie układu oddechowego i krwionośnego w adaptacji do wysiłku fizycznego.
 14. Budowa i fizjologia układu pokarmowego
 15. Zapotrzebowanie organizmu na składniki odżywcze, mineralne, witaminy i wodę
 16. Trawienie i wchłanianie białek, cukrów i tłuszczy
 17. Zdrowa żywność
 18. Racjonalna dieta- usprawnienie funkcjonowania organizmu człowieka
 19. Budowa i fizjologia układu wydalniczego
 20. Zapobieganie chorobom układu wydalniczego.
 21. Budowa i funkcje układu rozrodczego
 22. Analiza cyklu menstruacyjnego
 23. Początki życia - rozwój zarodkowy i płodowy człowieka
 24. Od narodzin do śmierci - etapy rozwoju osobniczego.
 25. Układ kostny - bierna część układu ruchu
 26. Układ mięśniowy - czynna część układu ruchu
 27. Fizjologia wysiłku fizycznego
 28. Czy należy uprawiać sport ?
 29. Regulacja nerwowo - hormonalna
 30. Działanie wybranych hormonów i konsekwencje zaburzeń hormonalnych
 31. Czynności mózgowia
 32. Uczenie się i jego uwarunkowania
 33. Osobowość i jej rola w życiu
 34. Stres a choroby cywilizacyjne
 35. Skóra - powłoka wspólna ciała człowieka
 36. Choroby nowotworowe i sposoby zapobiegania im.
 37. Podstawy genetyki
 38. Realizacja informacji genetycznej
 39. Choroby uwarunkowane genetycznie
 40. Zasady inżynierii genetycznej
 41. Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna
 42. Znaczenie bioróżnorodności dla człowieka
 43. Globalne skutki wpływu człowieka na środowisko naturalne.
 44. Formy ochrony przyrody.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)