Koło Historyczne

Szkolny Klub Historyczny

Szkolny Klub Historyczny został powołany 28 stycznia 2009r. na posiedzeniu Powiatowego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w Muzeum Historycznym w Dukli. Zadaniem Klubu jest upowszechnienie wiedzy historycznej opartej o najnowsze badania i dokumenty, dotyczące dziejów Polski i losów obywateli w latach 1339-1989 oraz upowszechnienie tradycji i dziedzictwa ideowego Armii Krajowej.

Klub dysponuje również własną gablotą ścienną, w której umieszczamy bieżące informacje na temat klubu, oraz przypominamy rocznice ważnych wydzrzeń historycznych.

W ramach form pracy Klubu znajdą się :

 • prelekcje dla uczniów,
 • nauczycieli,
 • sesje historyczne,
 • spotkania z udziałem żołnierzy AK,
 • wystawy,
 • filmy i inne formy upowszechnienia wiedzy w zakresie problematyki dziejów Polski w latach 1939-89.

Do Szkolnego Klubu Historycznego im. Armii Krajowej w MZSP w Miejscu Piastowym należą :Nauczyciele:

 • Barbara Łatanik-Skwara,
 • Barbara Rysz,
 • Ewa Korczyńska.
   

Uczniowie :

 • Katarzyna Bolanowska,
 • Natalia Zajdel,
 • Barbara Siurkiewicz,
 • Ewelina Drajewicz,
 • Wioletta Madej,
 • Kamila Mercik,
 • Alicja Gerlach,
 • Barbara Kłap,
 • Weronika Kucharska,
 • Paulina Ronowska,
 • Monika Wojtowicz,
 • Patrycja Szul,
 • Dorota Kuczała,
 • Ewelina Dubiel.

Klub brał udział w następujących formach pracy Powiatowego Klubu Historycznego :

 • zwiedzanie wystaw stałych i okazjonalnych w Muzeum Historycznym w Dukli,
 • obejrzenie filmów fabularnych :„Generał Nil”, „Dzieci Ireny Sendlerowej”,
 • uczestniczenie w lekcji muzealnej „W obliczu dwóch totalitaryzmów”,
 • udział w spotkaniu z pracownikami IPN z Rzeszowa pt: „PRL - państwo totalitarne ?”.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)