Technikum Drzewne

Technikum Drzewne

Zdobądź zawód bardzo ceniony i poszukiwany na rynku pracy

Technik Technologii Drewna odpowiada za prawidłowe przygotowanie procesu produkcji i kierowanie nim w zakładach przemysłu drzewnego.
Absolwent po ukończeniu szkoły może pracować w zakładach produkujących meble, stolarkę budowlaną oraz w tartacznictwie. Posiada on kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku: kierownik zakładu drzewnego, działu produkcyjnego, magazynu, mistrz produkcji, technik kontroli jakości, laborant zakładowy, projektant, rzeczoznawca oraz specjalista do spraw bezpieczeństwa w zakładach przemysłu drzewnego.
Szkoła posiada fachową kadrę oraz liczne, dobrze wyposażone pracownie i laboratoria, w tym laboratorium komputerowe do nauki projektowania w AutoCad a także pisania programów obróbczych na maszyny CNC. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w nowoczesnych warsztatach szkolnych, które zaledwie kilka lat temu przeszły gruntowny remont. Młodzież uczy się zawodu na obrabiarkach konwencjonalnych, a także nowoczesnej obrabiarce CNC.
W trakcie zajęć praktycznych starsi uczniowie wykonują biurka, szafy, tapczany, zestawy mebli kuchennych i biurowych. Ponadto mają możliwość dobrego i gruntownego przygotowania się do zawodu, o czym świadczą liczne nagrody w konkursach i turniejach. Z bardziej prestiżowych należy wymienić „Turniej młodego Rzemieślnika” w Preszowie na Słowacji oraz zdobycie przez naszego ucznia I miejsca w Ogólnopolskim konkursie „Wyczarowane z drewna”
Od lat ściśle współpracujemy z lokalnymi zakładami pracy, w których uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe i staże. Dzięki wsparciu środków UE pokrywamy koszty dojazdu na praktyki, dla najlepszych uczniów oferujemy stypendium stażowe w wysokości 1000 zł. Jako Szkoła posiadamy uprawnienia ośrodka egzaminacyjnego nadane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie. Uczniowie mają możliwość potwierdzania swoich kwalifikacji zawodowych w macierzystej szkole bez dodatkowego stresu związanego ze zmianą otoczenia i pracy na nowym sprzęcie (narzędzia, obrabiarki, komputery itp.).

W trakcie nauki uczeń ma możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

 • Wytwarzanie wyrobów stolarskich – uczeń poznaje tajniki związane z wykonywaniem nowego mebla/wyrobu oraz uczy się, jak dokonać renowacji i naprawy mebli używanych. Wykonuje obróbkę ręczną, mechaniczną oraz prace montażowe, mocowanie okuć i akcesoriów meblowych.
 • Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna - uczniowie opracowują dokumentację związaną z procesem produkcji. Sporządzają rysunki, normy czasowe i materiałowe oraz projektują nowe wyroby. Korzystają z programów komputerowych CAD/CAM wspomagających wytwarzanie wyrobów z drewna. Uczą się projektowania mebli i wizualizacji wnętrz w programie PR0100, rozkroju materiału drzewnego programie „Nowy rozkrój” a także programowania i obsługi obrabiarki CNC.

Uczniowie mają dostęp do literatury zawodowej – mogą korzystać za darmo z podręczników do przedmiotów zawodowych, znajdujących się w bibliotece szkolnej. Oprócz zajęć obowiązkowych uczniowie korzystają z różnych dodatkowych form dokształcania - nieodpłatnego zdobywania uprawnień operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, a także operatora - kierowcy wózków widłowych, kursu tapicerskiego. Organizujemy wycieczki do zakładów pracy, wyjazdy do zaprzyjaźnionych szkół na turnieje i konkursy, wyjazdy do Poznania na „Targi Drema” i „Furnica”.
Tak szeroka paleta możliwości sprawia, że szkołę opuszczają absolwenci, którzy wyposażeni są w wiedzę i umiejętności zawodowe cenione przez pracodawców. Są gotowi do podjęcia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, co w dzisiejszych czasach jest dodatkowym atutem.


Kwalifikacje:

 • Wytwarzanie wyrobów stolarskich,
 • Organizacja i prowadzenie procesów wytwarzania wyrobów stolarskich.

Proponowane rozszerzenia:

 • Język angielski,
 • geografia

Zajęcia dodatkowe:

 • programowanie obrabiarek CNC, kursy AutoCAD, kursy operatora wózków jezdniowych
Przygotuj podanie online

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)