Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Zawód otwarty na nowe technologie

Rozwój nowych technologii wymaga większej liczby coraz lepiej wykształconych pracowników. Aby sprostać wymaganiom, jakie stawia przed nami Świat XXI wieku, kształcimy młodzież w pracowniach wyposażonych w najnowsze urządzenia drukujące i introligatorskie, w których uczniowie zdobywają umiejętności wymagane na rynku pracy.
Nasi wychowankowie mają okazję oprócz uzyskania kwalifikacji zawodowych, uzupełnić swoją wiedzę i umiejętności na różnego typu kursach i warsztatach. Dla Technikum Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej są to m.in. kursy ECDL Core, warsztaty grafiki komputerowej i webmastera, zajęcia z fotografii, wyjazdy na Międzynarodowe Targi Poligrafia i Reklama do Poznania oraz na praktyki zawodowe i staże do Irlandii.
Od wielu lat współpracujemy z najlepszymi zakładami poligraficznymi z terenu Podkarpacia np. Drukarnią OffsetDruk i RS-Druk z Rzeszowa czy Drukarnią Kolejową i Drukarnią RR-Donely z Krakowa. Dodatkowe zajęcia - konsultacje przed egzaminem zawodowym pozwalają usystematyzować wiedzę umiejętności niezbędne do uzyskania pozytywnego wyniku końcowego egzaminu. Szkoła spełnia wszystkie wymagania do przeprowadzenia egzaminów zawodowych potwierdzających kwalifikacje zawodowe - posiada pracownie wyposażone w maszyny i urządzenia wymagane przez CKE.
Kształcenie w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych wg nowej podstawy programowej obejmuje trzy kwalifikacje:

 • Przygotowywanie materiałów graficznych do procesu drukowania.
 • Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych.
 • Drukowanie cyfrowe.

Te trzy kwalifikacje pozwalają osiągnąć różne umiejętności:
Przygotowywanie materiałów do druku to umiejętność składania tekstu, przygotowania grafiki i jej komponowania, różnych publikacji dla drukarni, wydawnictw czy aplikacji DTP­ CorelDraw, Photoshop, InDesign.

Wykonywanie i realizacja projektów multimedialnych to przygotowanie różnego typu multimediów, np. grafiki 2D i 3D, plików audio i video.

Uczniowie pracują nad projektami stron WWW, tworzą banery reklamowe audiowizualne, posługują się takimi aplikacjami jak:Dreamweaver,Flash,Premiere,3D-Studio.
Drukowanie cyfrowe to umiejętności obsługi różnego typu urządzeń do druku cyfrowego, konfiguracja i serwisowanie tych urządzeń. Zajęcia tego typu realizowane są w pracowni wyposażonej w drukarki laserowe, plotery drukujące i tnące oraz odbywają się w firmach zajmujących się dystrybucją najnowszych rozwiązań druku cyfrowego, pokazy, warsztaty, szkolenia.
Tak szerokie kształcenie zawodowe pozwala uzyskać kwalifikacje poszukiwane przez różne firmy i instytucje. Nasi absolwenci otrzymują wiele ofert pracy z zakładów, które współpracują ze szkołą, uzyskują staże zawodowe. Technik Cyfrowych Procesów Graficznych ma duże możliwości podjęcia pracy. Jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych, książek.


Kwalifikacje:

 • Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania,
 • Wykonywanie projektów multimedialnych,
 • Drukowanie cyfrowe.

Proponowane rozszerzenia:

 • język angielski,
 • geografia

Zajęcia dodatkowe:

 • grafika komputerowa - wektorowa i bitmapowa, animacje flash, robotyka
Przygotuj podanie online

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)