Liceum Ogólnokształcące Promedyczne

Liceum Ogólnokształcące Promedyczne

Jeśli wiążesz swoją przyszłość ze studiami o charakterze medycznym oraz przyrodniczym to kierunek kształcenia, który umożliwi Ci pogłębianie wiedzy z biologii, chemii, fizyki oraz języka angielskiego. Innowacyjne zajęcia z zakresu ratownictwa medycznego
i pielęgniarstwa pozwoli Ci uzyskać dodatkowe umiejętności. Edukacja w zakresie rozszerzonym z biologii i chemii obejmuje wiedz ogólną i prozawodową co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia zgodnego z ich zainteresowaniami i aspiracjami edukacyjnymi.
Z naszą pomocą uczeń zdobędzie solidne podstawy do dalszej nauki na wielu kierunkach profilowanych takich jak: medycyna, stomatologia, farmacja, analityka medyczna, rehabilitacja, pielęgniarstwo, położnictwo, ratownictwo medyczne, weterynaria, fizjoterapia, technologia żywienia, biotechnologia oraz na kierunkach pokrewnych takich jak: kosmetologia, ochrona środowiska, pedagogika, psychologia.
Rozszerzenie wiedzy z zakresu języka angielskiego pozwoli na studiowanie poza granicami kraju.
Uczniowie tego kierunku kształcenia uczestniczą w:

 • zajęciach zorganizowanych we współpracy z PWSZ w Krośnie dotyczących:
  • pielęgniarstwa (zajęcia warsztatowe, ćwiczenia),
  • mikrobiologii i promocji zdrowia (wykłady, zajęcia laboratoryjne),
  • ratownictwa medycznego.
  • spotkaniach prozawodowych dotyczących zapoznania się z szerokim wachlarzem kierunków medycznych
  • zawodach Drużyn Ratowniczych
  • akcjach organizowanych przez PCK w Krośnie
  • wycieczkach przedmiotowych

Przedmioty rozszerzone:

 • biologia,
 • chemia,
 • język angielski

zajęcia dodatkowe:

 • laboratoria biologiczne, chemiczne i fizyczne, warsztaty z pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego
Przygotuj podanie online

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)