Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Technikum InformatyczneTechnikum Informatyczne

Dlaczego ten kierunek?

W dobie współczesnej informatyzacji coraz większego znaczenia nabiera umiejętność posługiwania się technologią informatyczną. Na rynku pracy poszukiwane są osoby z wiedzą z zakresu obsługi komputera, przetwarzania informacji, zarządzania bazami danych, administrowania sieciami komputerowymi oraz projektowania aplikacji internetowych. W efekcie kształcenia uczniowie zdają egzaminy kwalifikacyjne potwierdzające uzyskanie tytułu „Technik Informatyk”.

Oferta szkoły:

  • pracownia robotyki
  • język obcy zawodowy
  • warsztaty z robotyki
  • akademia CISCO
  • kursy programowania
  • programowanie mikroprocesorów

Rozszerzenia:

  • informatyka