Technikum Reklamy

Technikum Reklamy

Nowoczesny zawód dla osób z pasją, dzięki któremu można osiągnąć sukces
Postaw na reklamę, zadbaj o swoją przyszłość

Technik Reklamy jest jednym z najbardziej perspektywicznych zawodów XXI wieku; szeroko profilowy proces edukacji uczniów obejmuje wiedz i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów, plastyki, fotografii ,psychologii, lingwistyki oraz grafiki komputerowej i multimediów.
Jest to kierunek kształcenia, który doskonale przygotowuje do wykonywania różnorodnych ró1 zawodowych, zarówno na rynku pracy, jak i na rynku przedsiębiorców, w ramach prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Zajęcia prowadzone są w pracowniach komputerowych, a także w nowoczesnej pracowni fotograficzno-medialnej i druku cyfrowego, co pozwala opanować warsztat grafiki komputerowej, fotografii oraz przygotować kampanię reklamową umożliwiającą skuteczne sprzedawanie produktów i usług na rynku.
Absolwent Technikum Organizacji Reklamy nabywa kompetencje do organizowania oraz prowadzenia sprzedaży produktów i usług reklamowych, organizowania oraz prowadzenia kampanii reklamowej, a także projektowania i wykonywania zróżnicowanych środków reklamowych. Dlatego tez w procesie dydaktycznym kładziemy ogromny nacisk zarówno na kształtowanie wiedzy i umiejętności w zakresie stosowania nowoczesnych technik reklamowych, jak i na rozwój niezwykle pożądanych w tym zawodzie cech osobowościowych uczniów, takich jak: otwartość, komunikatywność, odpowiedzialność, systematyczność, umiejętność pracy zespołowej oraz przestrzeganie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej.
Technik Reklamy maże realizować swoje ambicje zawodowe w specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu, promocji i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych i usługowych, w biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, studiach graficznych oraz niezwykle popularnych dzisiaj agencjach public relations zajmujących się kształtowaniem pożądanej opinii publicznej oraz właściwego wizerunku firm, instytucji i osób.

W trakcie 5-letniego cyklu kształcenia uczniowie zdobywają dwie kwalifikacje:

 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego,
 • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Kwalifikacje:

 • Sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej.

Proponowane rozszerzenia:

 • język angielski, geografia

Zajęcia dodatkowe:

 • grafika komputerowa - wektorowa i bitmapowa, animacje Flash, warsztaty z fotografii
Przygotuj podanie online

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)