Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Technikum ReklamyTechnikum Reklamy

Dlaczego ten kierunek?

Proces edukacji uczniów obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii, finansów, marketingu, plastyki, fotografii, psychologii, lingwistyki oraz grafiki komputerowej i multimediów. Technik reklamy może realizować swoje ambicje zawodowe w specjalistycznych agencjach reklamowych, działach marketingu, promocji i reklamy firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, w biurach ogłoszeń środków masowego przekazu oraz studiach graficznych.

Oferta szkoły:

  • grafika rastrowa
  • grafika wektorowa
  • fotografia
  • druk cyfrowy
  • multimedia
  • warsztaty medialne
  • przekaz reklamowy

Rozszerzenia:

  • geografia