Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Kierunki KształceniaKierunki Kształcenia

Liceum Ogólnokształcące Mundurowo Administracyjne

 Liceum Ogólnokształcące Mundurowo Administracyjne

Rozszerzenia:

 • Język angielski,
 • Geografia,

Zajęcia dodatkowe:

 • Samoobrona, basen, strzelnica, obozy szkoleniowo - kondycyjne, zajęcia z kryminalistyki

Czytaj więcej


Liceum Ogólnokształcące Promedyczne

Przedmioty rozszerzone:

 • Biologia,
 • Chemia,

zajęcia dodatkowe:

 • Laboratoria biologiczne, chemiczne i fizyczne, warsztaty z pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, angielski zawodowy

Czytaj więcej


Liceum Ogólnokształcące Językowo-Biznesowe

Rozszerzenia:

 • Język angielski,
 • Język polski

Zajęcia dodatkowe:

 • Warsztaty językowe, wirtualne przedsiębiorstwo, elementy marketingu i zarządzania

Czytaj więcej


Liceum Ogólnokształcące Medialno-Dziennikarskie

Rozszerzenia:

 • Język polski,
 • Język angielski,

Zajęcia dodatkowe:

 • Warsztaty dziennikarskie, zajęcia z teorii kultury, filozofii ,interpretacji różnorodnych tekstów w tym filmowych

Czytaj więcej


Technikum Petrochemiczne

Rozszerzenia:

 • Chemia,

Kwalifikacje:

 • CHM.02. Eksploatacja maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,
 • CHM.06. Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle chemicznym.

Zajęcia dodatkowe:

Czytaj więcej


Technikum Informatyczne

Rozszerzenia:

 • Informatyka

Kwalifikacje:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Zajęcia dodatkowe:

 • Warsztaty z robotyki, akademia CISCO, kursy programowania

Czytaj więcej


Technikum Reklamy

Rozszerzenia:

 • Geografia

Kwalifikacje:

 • PGF.07. Wykonywanie przekazu reklamowego,
 • PGF.08. Zarządzanie kampanią reklamową.

Zajęcia dodatkowe:

 • Grafika komputerowa - wektorowa i bitmapowa, animacje Flash, warsztaty z fotografii

Czytaj więcej


Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Rozszerzenia:

 • Język angielski,

Kwalifikacje:

 • PGF.04. Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych,
 • PGF.05 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków.

Zajęcia dodatkowe:

 • Grafika komputerowa - wektorowa i bitmapowa, animacje flash

Czytaj więcej


Technikum Drzewne

Rozszerzenia:

 • Geografia

Kwalifikacje:

 • DRM.04.Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,
 • DRM.08.Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna i materiałów drewnopochodnych.

Zajęcia dodatkowe:

 • Programowanie obrabiarek CNC, kursy AutoCAD, kursy operatora wózków jezdniowych

Czytaj więcej


Branżowa Szkoła I Stopnia Stolarz

Kwalifikacja:

 • DRM.04. Wytwarzanie wyrobów z drewna i materiałów drewnopochodnych,

Zajęcia dodatkowe:

 • Programowanie obrabiarek CNC, kursy operatora wózków jezdniowych, obsługi programów komputerowych do projektowania mebli

Czytaj więcej


Branżowa Szkoła I Stopnia Tapicer

Kwalifikacja:

 • DRM.12. Wykonywanie wyrobów tapicerowanych.

Zajęcia dodatkowe:

 • Programowanie obrabiarek CNC, kursy operatora wózków jezdniowych, obsługi programów komputerowych do projektowania mebli

Czytaj więcej