Kierunki Kształcenia

Liceum Ogólnokształcące Mundurowo Administracyjne

 Liceum Ogólnokształcące Mundurowo Administracyjne

Proponowane rozszerzenia:

 • Język angielski,
 • Geografia,
 • Wiedza o społeczeństwie

Zajęcia dodatkowe:

 • Samoobrona, basen, strzelnica, obozy szkoleniowo - kondycyjne, zajęcia z kryminalistyki

Czytaj więcej


Liceum Ogólnokształcące Promedyczne

Przedmioty rozszerzone:

 • Biologia,
 • Chemia,
 • Matematyka

zajęcia dodatkowe:

 • Laboratoria biologiczne, chemiczne i fizyczne, warsztaty z pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego, angielski zawodowy

Czytaj więcej


Liceum Ogólnokształcące Językowo-Biznesowe

Proponowane rozszerzenia:

 • Język angielski,
 • Język polski

Zajęcia dodatkowe:

 • Warsztaty językowe, wirtualne przedsiębiorstwo, elementy marketingu i zarządzania

Czytaj więcej


Liceum Ogólnokształcące Medialno-Dziennikarskie

Proponowane rozszerzenia:

 • Język polski,
 • Język angielski,
 • Historia

Zajęcia dodatkowe:

 • Warsztaty dziennikarskie, zajęcia z teorii kultury, filozofii ,interpretacji różnorodnych tekstów w tym filmowych

Czytaj więcej


Technikum Informatyczne

Kwalifikacje:

 • EE.08 - Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09 - Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi oraz bazami danych

Proponowane rozszerzenia:

 • Informatyka,
 • Matematyka
 • Fizyka

Proponowane uzupełnienie::

 • Historia i społeczeństwo

Zajęcia dodatkowe:

 • Warsztaty z robotyki, akademia CISCO, kursy programowania

Czytaj więcej


Technikum Organizacji Reklamy

Kwalifikacje:

 • AU.29 Sprzedaż produktów i usług reklamowych
 • AU.30 Organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

Proponowane rozszerzenia:

 • Język angielski,
 • Geografia

Proponowane uzupełnienie::

 • Historia i społeczeństwo

Zajęcia dodatkowe:

 • Grafika komputerowa - wektorowa i bitmapowa, animacje Flash, warsztaty z fotografii

Czytaj więcej


Technikum Grafiki i Poligrafii Cyfrowej

Kwalifikacje:

 • AU.54 - Przygotowywanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • AU.55 - Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Proponowane rozszerzenia:

 • Język angielski,
 • Geografia

Proponowane uzupełnienie::

 • Historia i społeczeństwo

Zajęcia dodatkowe:

 • Grafika komputerowa - wektorowa i bitmapowa, animacje flash

Czytaj więcej


Technikum Technologii Drewna

Kwalifikacje:

 • AU.02 - Wytwarzanie prostych wyrobów stolarskich
 • AU.50 - Organizacja i prowadzenie procesów przetwarzania drewna

Proponowane rozszerzenia:

 • Język angielski,
 • Geografia

Proponowane uzupełnienie::

 • Historia i społeczeństwo

Zajęcia dodatkowe:

 • Programowanie obrabiarek CNC, kursy AutoCAD, kursy operatora wózków jezdniowych

Czytaj więcej


Branżowa Szkoła I Stopnia Stolarz

Kwalifikacja:

 • Wytwarzanie wyrobów stolarskich,

Zajęcia dodatkowe:

 • Programowanie obrabiarek CNC, kursy operatora wózków jezdniowych, obsługi programów komputerowych do projektowania mebli

Czytaj więcej


Branżowa Szkoła I Stopnia Tapicer

Kwalifikacja:

 • Wykonywanie usług tapicerskich.

Zajęcia dodatkowe:

 • Programowanie obrabiarek CNC, kursy operatora wózków jezdniowych, obsługi programów komputerowych do projektowania mebli

Czytaj więcej

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)