Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza


Informacje o szkole

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym posiada ponad 100 - letnią tradycję w edukacji ogólnej i kształceniu zawodowym na Podkarpaciu. Aktualnie w odbiorze społecznym uważany jest za nowoczesną instytucję, która kształci młodzież w 10 specjalnościach (szczegóły w zakładce kierunki kształcenia ). W działalności dydaktycznej szkoła korzysta z innowacyjnych narzędzi zdobywania i przekazywania wiedzy. Posiada dobrze wyposażonych nowych 7 pracowni do nauki informatyki zaawansowanej, nowoczesny trakt chemiczny do nauki petrochemii oraz niedawno otwarte centrum sportowe z kompleksem boisk. Ważnym aspektem jej działalności jest kształtowanie osobowości młodego człowieka. Opiera się ona na trzech filarach: TRADYCJA – WYCHOWANIE – NOWOCZESNOŚĆ.

Celem instytucji ponadto, jest tworzenie formuły „ szkoły z duszą ”, w której nie bez znaczenia jest aspekt religijny. Chodzi o indywidualną postawę oraz gotowość do okazjonalnego uczestnictwa we wspólnej mszy św. lub projektach dostarczających odpowiedzi na nurtujące młodego człowieka pytania na temat wiary. Zamiarem szkoły jest również tworzenie środowiska wsparcia dla osób poszukujących modelu własnej drogi życiowej lub znajdujących się w trudnej sytuacji osobistej. Atutem szkoły jest usytuowanie – jej gmach znajduje się przy biegnącej z niedalekiego Krosna drodze krajowej nr. 28 wiodącej w Bieszczady, do Sanoka, Rymanowa oraz Iwonicza Zdroju.

Jednocześnie Miejsce Piastowe położone jest na skrzyżowaniu wspomnianej drogi z innymi ważnymi ciągami komunikacyjnymi kraju i regionu ( DK nr 19 ). Szkoła z okolicą połączona jest liczną siecią dróg lokalnych. Umożliwia to z każdego kierunku bardzo sprawny dojazd do szkoły, zarówno dzięki przebiegającym tędy wielu liniom busów i autobusów lub własnym środkiem transportu. Uczniom pochodzącym z odległych miejscowości oferujemy możliwość zakwaterowania w malowniczo położonym internacie szkolnym.

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym prowadzony jest przez Zgromadzenie Księży Michalitów. Jest szkołą publiczną która:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
  • przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnego dostępu,
  • zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje zgodne z prawem oświatowym,
  • realizuje programy nauczania zgodne z prawem oświatowym,
  • realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania,
  • umożliwia uzyskanie świadectw lub dyplomów państwowych.
W chwili obecnej szkoła liczy blisko 750 uczniów.