Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza

Najlepszy trener pracuje z młodzieżą MZSP