Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza

Warsztaty pisania ikon - ciekawa propozycja w naszym kampusie szkolnym.