Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza

Zapraszamy chętnych ... Beer Szeba 2019