Konkurs na najlepszy wiersz wpisujący się w tematykę...
Dodane przez Administrator dnia 18 październik 2011 21:39
Przedłużenie terminu składania prac konkursowych w ramach Konkursu na najlepszy wiersz wpisujący się w tematykę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i hasło Programu „Człowiek najlepsza inwestycja”
Treść rozszerzona
Wojewódzki Urząd Pracy zdecydował o przedłużeniu terminu składania prac konkursowych w ramach Konkursu na najlepszy wiersz wpisujący się w tematykę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i hasło Programu „Człowiek najlepsza inwestycja”. Prace należy nadsyłać do dnia 31 października 2011 roku (liczy się data wpływu prac do Urzędu).
 
Konkurs skierowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.  

Celem Konkursu jest propagowanie roli jaką odgrywa Europejski Fundusz Społeczny i Program Kapitał Ludzki w życiu mieszkańców Podkarpacia.

Mamy nadzieję, iż ogłoszony przez nas Konkurs przyczyni się do upowszechnienia marki PO KL wśród młodzieży oraz sprawi, że z własnej inicjatywy zechcą zapoznać się z możliwościami jakie niesie ze sobą Program co pozwoli im na poszerzenie swojej wiedzy o Unii Europejskiej oraz korzyści jakie mieszkańcy naszego regionu mogą czerpać z uczestnictwa w Programie Kapitał Ludzki.

Chcemy zachęcić młodzież aby poprzez krótką formę literacką wyraziła swoją ocenę na temat znaczenia wsparcia jakie uzyskują mieszkańcy Podkarpacia dzięki realizacji projektów ukierunkowanych na rozwiązywanie ważnych problemów społecznych i zawodowych, niwelowania barier w dostępie do edukacji, realizowania szkoleń i kursów podnoszących wiedzę, kwalifikacje i umiejętności zawodowe.

Prace konkursowe (1 egzemplarz wydruku komputerowego, wersja elektroniczna wgrana na płytę CD) wraz z oświadczeniem należy składać osobiście (w zaklejonej i opisanej kopercie w Kancelarii WUP, pok. 1, ul. Lisa-Kuli 20 w godzinach 7.30 – 15.30) lub nadsyłać pocztą do dnia 31 października 2011 roku (liczy się data wpływu prac do Urzędu) na adres: 

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
ul. Lisa-Kuli 20
35-025 Rzeszów
z dopiskiem:
Konkurs literacki
 
Rozstrzygnięcie Konkursu planowane jest na listopad.
 
Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach:
Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 
Szczegółowe informacje nt. Konkursu zawarte są w Regulaminie.
 

Do pobrania:  

1.   Regulamin Konkursu na najlepszy wiersz wpisujący się w tematykę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i hasło Programu „Człowiek najlepsza inwestycja”
2.   Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego  dziecka, które w dniu składania oświadczenia nie ukończyło 13 roku życia
3.   Oświadczenia uczestnika Konkursu oraz rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które w dniu składania oświadczenia ukończyło 13 rok życia
4.   Oświadczenie uczestnika Konkursu na najlepszy wiersz wpisujący się w tematykę Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i hasło Programu „Człowiek najlepsza inwestycja”,  który ukończył 18 rok życia

 Konkurs współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego