Sympozjum Miejsce Piastowe 25-26 listopada 2016
Dodane przez Administrator dnia 23 grudzień 2016 07:00
W ślad za informacjami o tegorocznym sympozjum w Miejscu Piastowym prezentujemy relacje z jego przebiegu. Obecni byli wszyscy zapowiedziani prelegenci wraz z Szefową Kancelarii Premiera minister Beatą Kempą. Frekwencja zależnie od etapu wydarzenia wahała się od 250-300 osób. Uczestnikami tego projektu są przede wszystkim osoby związane ze środowiskiem oświatowym i wychowawczym lecz nie brakowało też parlamentarzystów, samorządowców, kadry kierowniczej spółek Skarbu Państwa różnego szczebla jak również ludzi biznesu. Wśród uczestników znaleźli się: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Poseł na Sejm, Członek Sejmowej Komisji Oświaty Krystyna Wróblewska, Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Radny Sejmiku Kujawsko – Pomorskiego, doradca w MEN dr Przemysław Przybylski, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Piotr Pilch, Starostowie Powiatu Kościńskiego Jan Juszczak i Adolf Kasprzyk, Komendanci Miejscy Policji i Państwowej Straży Pożarnej insp. Leszek Buryła i st. bryg. Krzysztof Korzec, Przełożona Generalna Sióstr Michalitek Natanaela Bednarczyk, Przełożony Generalny Księży Michalitów Dariusz Wilk z Członkami Zarządów...
Treść rozszerzona
W ślad za informacjami o tegorocznym sympozjum w Miejscu Piastowym prezentujemy relacje z jego przebiegu. Obecni byli wszyscy zapowiedziani prelegenci wraz z Szefową Kancelarii Premiera minister Beatą Kempą. Frekwencja zależnie od etapu wydarzenia wahała się od 250-300 osób. Uczestnikami tego projektu są przede wszystkim osoby związane ze środowiskiem oświatowym i wychowawczym lecz nie brakowało też parlamentarzystów, samorządowców, kadry kierowniczej spółek Skarbu Państwa różnego szczebla jak również ludzi biznesu. Wśród uczestników znaleźli się: Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Maria Kurowska, Poseł na Sejm, Członek Sejmowej Komisji Oświaty Krystyna Wróblewska, Poseł na Sejm RP Piotr Uruski, Radny Sejmiku Kujawsko – Pomorskiego, doradca w MEN dr Przemysław Przybylski, Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch, Dyrektor Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli Piotr Pilch, Starostowie Powiatu Kościńskiego Jan Juszczak i Adolf Kasprzyk, Komendanci Miejscy Policji i Państwowej Straży Pożarnej insp. Leszek Buryła i st. bryg. Krzysztof Korzec, Przełożona Generalna Sióstr Michalitek Natanaela Bednarczyk, Przełożony Generalny Księży Michalitów Dariusz Wilk z Członkami Zarządów.
W corocznych spotkaniach biorą udział kapłani pierwszych roczników Archidiecezji Przemyskiej, przyjeżdżając do Miejsca Piastowego w ramach formacji stałej. W roku bieżącym grono to liczyło niespełna 50 prezbiterów. Zaprezentowano wszystkie przewidziane wystąpienia. Mocnym akcentem były również spotkania kuluarowe w trakcie przerwy na kawę oraz dyskusje tematyczne w spontanicznie zawiązujących się grupach, trwające do próżnych godzin nocnych pierwszego dnia. Interesującym elementem stała się również panelowa dyskusja zaaranżowaną na kształt publicystycznego programu telewizyjnego przez Dyrektor TVP Bydgoszcz red. Annę Raczyńską. Lekkości spotkaniom w przypadku obydwu dni nadały wystąpienia w formie świadectw aktorki i piosenkarki Iwony Konieczkowskiej oraz jej męża ternera piłki nożnej Roberta Jończyka. Odbył się również umieszczony w agendzie spotkań recital wokalistki.