Wyjaśnienie i modyfikacja Zaproszenia do składania ofert
Dodane przez Administrator dnia 13 grudzień 2016 11:49
Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:zakup wyposażenia do pracowni zawodowych dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie. Zawiadamia się, że w dniu 12.12.2016 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert na: zakup wyposażenia do pracowni zawodowych
Treść rozszerzona

Miejsce Piastowe, dnia 13.12.2016 r.

Wyjaśnienie i modyfikacja
Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:zakup wyposażenia do pracowni zawodowych dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Zawiadamia się, że w dniu 12.12.2016 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert na: zakup wyposażenia do pracowni zawodowych dla Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

Wniosek

Część nr 5 – elektronarzędzia do pracowni stolarskiej- 5 szt.
1. Wiertarka udarowa, sieciowa – 1 szt.

Jeżeli zamawiającemu zależy na produkcie profesjonalnym z gwarancją producenta 36 miesięcy, to prosimy o zawężenie parametrów wiertarki o podanie co najmniej takich parametrów jak poniżej / lub innych – w celu uniemożliwienia dostarczenia wiertarki ,,marketowej”, która spełniać będzie podane pierwotnie parametry.

• Moc na wyjściu • Waga • System umożliwiający precyzyjne nawiercanie • Metalowy, szybko zaciskowy uchwyt wiertarski

Pytanie 2

2. Pilarka tarczowa – 1 szt.

Czy pilarka ma być wyposażona w tarcze, jeśli tak – to prosimy podać parametry tarczy. Na zadane pytanie udziela się następującej odpowiedzi:

Pytanie 1:

Dane techniczne wiertarki:

Pytanie 2:

Tak- pilarka ma być wyposażona w tarcze: