Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności


Aktualności

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT


Zapraszam Państwa do składania ofert na zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu technika druku offsetowego w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

26 wrzesień 2017 19:24 · Czytaj więcej · 514 czytań ·


Wakacyjne staże zawodowe

W miesiącach wakacyjnych – lipiec i sierpień uczniowie naszej szkoły, realizowali 1 miesięczne staże zawodowe w ramach projektu: „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”. Staże trwały 4 tygodnie (150 godz.) i realizowane były na terenie powiatów krośnieńskiego, brzozowskiego i sanockiego. Łącznie staż realizowało 50 uczniów.

· 22 sierpień 2017 20:28 · Czytaj więcej · 853 czytań ·

Ogłoszenie dla Stażystów w ramach projektu "Młodzi zawodowcy na START" - staże w Polsce


Wszyscy stażyści po zrealizowanym stażu w m-cu lipiec 2017 proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się do Biura Projektu do P. Moniki Subik celem rozliczenia stażu.
Koordynator zaprasza w najbliższy poniedziałek tj. 31.07.2017 r. w godz. 9.00 - 12.00 lub wtorek tj. 1.08.2017.
Wypłata stypendium stażowego w kwocie 997,40 zł nastąpi po złożeniu wszystkich dokumentów potwierdzających ...

· 25 lipiec 2017 15:32 · Czytaj więcej · 918 czytań ·


Gotowi na wakacyjne praktyki i staże


Na tegorocznych wakacjach 50 uczniów MZSP w Miejscu Piastowym odbędzie płatne praktyki i staże.
Staże zostaną zorganizowane w ramach projektu "Młodzi zawodowcy na START", który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Staże i praktyki realizowane będą przez 150 godz. w miesiącach lipiec lub sierpień.
Uczestnicy otrzymają stypendium stażowe w kwocie 997,40 zł oraz zwrot kosztów dojazdu na staż. Uczniowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej otrzymali również nowe ubrania i obuwie robocze.

· 19 czerwiec 2017 16:59 · Czytaj więcej · 709 czytań ·

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI

NA WAKACYJNE STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE
4 tyg. 150 godz. (stypendium stażowe prawie 1000 zł)
w ramach realizacji projektu „MŁODZI ZAWODOWCY NA START”
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie


· 09 maj 2017 16:18 · Czytaj więcej · 959 czytań ·


RUSZAMY Z KOLEJNĄ INWESTYCJĄ

W dniu 24 kwietnia 2017 r. została podpisana umowa pomiędzy Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych, a Firmą: Zakład Instalacyjny Ryszard Staroń z Krosna - Wykonawcą robót budowlanych przy inwestycji „Wykonanie robót budowlanych w obiekcie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym – pracowniach zawodowych i ich zapleczu”.· 28 kwiecień 2017 19:50 · Czytaj więcej · 944 czytań ·

Inwestycja na ostatniej prostej.

To już ostatnia prosta inwestycji pn. „Budowa kompleksu sportowego obejmującego budowę dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego na masztach z instalacją elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej oraz przebudowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”. Zakończenie i odbiór końcowy inwestycji zaplanowano na połowę maja.

· 28 kwiecień 2017 19:47 · Czytaj więcej · 925 czytań ·


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

„Wykonanie robót budowlanych
w obiekcie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym - pracowniach zawodowych i ich zapleczu - łazienka, korytarz, holl oraz w serwerowni, instalacja elektryczna i sieć LAN, instalacja wentylacji
i klimatyzacji, przebudowa instalacji wewnętrznych w tym roboty budowlane przyczyniające się do poprawy wydajności energetycznej (wymiana c.o, instalacja elektryczna - wymiana oświetlenia) w tym dostawa mebli, rolet  oraz projektorów multimedialnych” w ramach projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.


· 13 kwiecień 2017 12:22 · Czytaj więcej · 946 czytań ·

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zapraszam Państwa do składania ofert na: wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku zaplecza socjalno – szatniowego sal sportowych i boisk Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

· 10 kwiecień 2017 10:11 · Czytaj więcej · 609 czytań ·


Wyjazd edukacyjno – szkoleniowy do Torunia naszych reklamowców.

W dniach 29.03. – 31.03.2017r. w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START” został zorganizowany wyjazd szkoleniowy do Torunia dla klas III i IV Technikum Organizacji Reklamy. Pierwszego dnia uczniowie odwiedzili nowoczesną Drukarnię Offset Druk w Rogoźnicy k/Rzeszowa gdzie zapoznali się z innowacyjnymi technologiami druku. Po dotarciu na wieczór do Torunia uczestnicy udali się na Stary Rynek, który w nocnej odsłonie prezentował się pięknie.

· 06 kwiecień 2017 11:56 · Czytaj więcej · 1088 czytań ·

Wyjaśnienia i modyfikacja Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy: ,,Zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. ,, Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

Zamawiający doprecyzowuje wyjaśnienie do zaproszenia do składania ofert udzielone w dniu 28 marca 2017 roku


· 31 marzec 2017 18:38 · Czytaj więcej · 1094 czytań ·


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Informuję, iż rozstrzygnięto postępowanie na:

zorganizowanie kursu/szkolenia z zakresu Techniki światłowodowe - łączenia przewodów miedzianych i światłowodowych dla
3 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz 20 uczniów  Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu „Młodzi zawodowcy na START ”. Projekt realizowany jest  w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.4 Poprawa edukacji i kompetencji w regionie.

 prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności.


· 28 marzec 2017 11:31 · Czytaj więcej · 1189 czytań ·

Wyjaśnienie Zaproszenia do składania ofert

Dotyczy: „Zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

 

Zawiadamia się, że w dniu 28 marca 2017 roku wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania Ofertowego na: „zakup nowoczesnego sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem i instalacją do pracowni zawodowych i serwerowni w Michalickim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w ramach projektu pn. „Modernizacja i zakup wyposażenia pracowni zawodowych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”


· 28 marzec 2017 11:28 · Czytaj więcej · 1060 czytań ·