Aktualności

,,Mierzymy wyżej”


„Mierzymy wyżej”

projekt realizowany przez Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych sfinansowany ze środków Fundacji PZU

Projekt ,,Mierzymy wyżej” skierowany jest do uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do liceum o profilu promedycznym w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.

W ramach realizowanego projektu przez cały rok szkolny uczniowie będą brać udział w dodatkowych zajęciach z biologii, chemii i fizyki. Zostanie również zorganizowana wycieczka do Warszawy oraz w Góry Świętokrzyskie.


14 listopad 2019 15:19 · Czytaj więcej · 184 czytań ·


MZSP pobiegła dla Niepodległej

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Krośnie, Krośnieński Klub Biegacza MOSiR Krosno, przy współudziale Gminy Krosno byli organizatorami już 23. Biegu Niepodległości, który odbył się w patriotyczny poniedziałek 11.11.2019 r. w Krośnie. W ramach imprezy odbyły się także szóste zawody nordic walking.

Ponad 600 biegaczy i biegaczek w tym Pani wicedyrektor Agnieszka Penar, Pan Profesor Radosław Bloch oraz uczeń Jakub Czekaj, wzięło udział w Biegu Niepodległości. Zmagania zorganizowane były dla upamiętnienia odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku - po 123 latach zaborów. Uczestnicy musieli pokonać 7 km trasę po ulicach Miasta Szkła. Wszyscy, którzy dotarli na metę i ukończyli bieg, otrzymali pamiątkowy medal.

Wszystkim a zwłaszcza osobom reprezentującym naszą Szkołę GRATULUJEMY!!!!


· 12 listopad 2019 14:15 · Czytaj więcej · 307 czytań ·

Sympozjum w Miejscu Piastowym – Warszawa, Kraków, Lublin, Toruń, Rzeszów…

W dniach 29-30 listopada 2019 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym odbywać się będzie XVII edycja sympozjum naukowego, organizowanego corocznie we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitarnej w Przemyślu. Temat tegorocznego spotkania brzmi „Koncepcja człowieka podstawą procesu wychowania”. Prelegentami są wykładowcy pięciu wiodących ośrodków akademickich w kraju, wśród nich osoby znane również z przestrzeni medialnej. Każdego dnia spotkania zainaugurowane zostaną uroczystą liturgią pod przewodnictwem Księży Biskupów Archidiecezji Przemyskiej.

Szczegóły poniżej. Prosimy o zarekomendowanie wydarzenia w swoich środowiskach.

ks. Leszek Przybylski
Inspektor ds. Szkolnictwa i Wychowania


· 12 listopad 2019 14:03 · Czytaj więcej · 437 czytań ·


Regulamin Konkursu Fotograficznego pt.: „KOLORY JESIENI"

 1. Przepisy ogólne


  1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pt.: „KOLORY JESIENI" zwanego dalej Konkursem, jest Michalicki Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.

  2. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi młodzieży na piękno przyrody oraz inspirowanie do twórczych poszukiwań w dziedzinie fotografii.

  3. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.

  4. Wszelkich informacji na temat Konkursu udziela mgr Wojciech Ryń, mgr Justyna Samborska-Madej

  5. ...


· 01 listopad 2019 13:13 · Czytaj więcej · 225 czytań ·

Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

BŁOGOSŁAWIONY KS. BRONISŁAW MARKIEWICZ
Biografia – Szkolny konkurs wiedzy o Patronie Szkoły

Dom rodzinny

Ksiądz Markiewicz urodził się 13 lipca 1842 r., jako szóste z jedenaściorga dzieci. Na chrzcie świętym otrzymał imiona: Bronisław, Bonawentura. Jego rodzice – Jan i Marianna z Gryzieckich – należeli do ludzi średnio zamożnych i zajmowali się rolnictwem i kupiectwem. Matka wychowywała dzieci i przygotowywała je do twardego życia. Ojciec był bardzo ceniony przez mieszkańców Pruchnika, którzy aż trzykrotnie wybrali go na burmistrza.


· 29 październik 2019 08:07 · Czytaj więcej · 412 czytań ·


Czytamy z Prezydentem RP "Katarynkę Bolesława Prusa"

Akcja Narodowe czytanie polskiej literatury organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 r. Została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza.
W 2013 roku odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, następne edycje to :
2014 - Trylogia Henryka Sienkiewicza,
2015 - "Lalka" B. Prusa
2016 - "Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza
2017 - Wesele" Stanisława Wyspiańskiego
2018 - to szczególna data - stulecie odzyskania przez Polskę Niepodległości - i właśnie powieść "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego została wybrana przez Parę Prezydencką - bo przedstawia wizję wolnej i nowej Ojczyzny w sercach powracających do kraju po tułaczce - Polaków.
2019 - Para Prezydencka - Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda do wspólnego czytania polskiej literatury wybrali aż 8 nowel polskich charakteryzujących się różnymi stylami powstałymi w różnych epokach literackich.
Rozpoczęli czytanie od noweli B. Prusa "Katarynka" - której fragmenty dziś my uczniowie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych - odpowiadając na apel pary prezydenckiej - kontynuujemy już czwarty rok i dziś zaprezentowaliśmy.
Szanowni goście - zapraszamy do wspólnego czytania.

· 25 październik 2019 10:50 · Czytaj więcej · 210 czytań ·

mLEGITYMACJA

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych, na podstawie zawartego Porozumienia z Ministrem Cyfryzacji - zaprasza uczniów do skorzystania z programu mLegitymacja. Mobilna mLegitymacja to elektroniczna wersja legitymacji szkolnej będąca nowoczesnym i bezpłatnym narzędziem, które identycznie jak legitymacja tradycyjna może być wykorzystywana podczas kontroli biletów czy też stanowić podstawę do otrzymania przysługujących uczniom zniżek. Legitymację o której mowa, może otrzymać każdy uczeń, któremu wcześniej wydano tradycyjną wersję dokumentu.

· 16 październik 2019 19:09 · Czytaj więcej · 932 czytań ·


STYPENDIA 2019/2020 – DODATKOWY NABÓR

SZKOLNICTWO OGÓLNE

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 8 października 2019 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru uzupełniającego wniosków o przyznanie stypendium dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie ogólne w ramach projektu pn. Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020.


· 09 październik 2019 15:03 · Czytaj więcej · 310 czytań ·

Spotkanie z rodzicami

20 września 2019 r. (piątek) o godz. 1600

Spotkanie z rodzicami

Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych

Plan:
 1. Msza św. w Sanktuarium (godz. 1600). Po mszy św. informacje ogólne dla Rodziców (dyr. szkoły).
 2. Spotkanie wychowawców z rodzicami - w klasach.
 3. Godz. 1800 Spotkanie Samorządów Klasowych Rodziców - Wybór Rady Rodziców.

· 20 wrzesień 2019 07:42 · Czytaj więcej · 330 czytań ·


UCZNIOWE MZSP Z MIEJSCA PIASTOWEGO PIELGRZYMOWALI Z PRUCHNIKA

W dniach 13-14 września przedstawiciele uczniów naszej szkoły wraz z katechetami: ks. Piotrem, s. Edwardą i s. Dorotą uczestniczyliśmy w VIII Pieszej Pielgrzymce Dziękczynnej z Pruchnika do Przemyśla pod hasłem: Każde dziecko to żywy Kościół Chrystusowy, mamy widzieć w nim samego Chrystusa.

· 19 wrzesień 2019 13:28 · Czytaj więcej · 465 czytań ·

ORLEN Z KLASĄ – ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO W TECHNIKUM PETROCHEMICZNYM

Dnia 1 września 2019 r. w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym na Podkarpaciu, rozpoczął się kolejny rok pracy dydaktycznej. Placówka kształci aktualnie 743 uczniów w 11 kierunkach. Wraz z rozpoczęciem roku nastąpiła inauguracja nowego profilu kształcenia i rozpoczęcie działalności Technikum Petrochemicznego. W szkole tej utworzono pilotażową klasę pod patronatem ORLEN Południe S.A..


· 19 wrzesień 2019 13:20 · Czytaj więcej · 709 czytań ·


STYPENDIA 2019/2020 – NABÓR SZKOLNICTWO ZAWODOWE

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków
o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. ,,Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2019/2020”

Zainteresowani uczniowie spełniający kryteria, mogą zgłaszać się do swoich wychowawców, celem uruchomienia procedury złożenia wniosku.

 


· 18 wrzesień 2019 10:08 · Czytaj więcej · 376 czytań ·

STYPENDIA 2019/2020 – NABÓR SZKOLNICTWO OGÓLNE

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków
o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. ,,Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2019/2020”

Zainteresowani uczniowie spełniający kryteria, mogą zgłaszać się do swoich wychowawców, celem uruchomienia procedury złożenia wniosku.


· 18 wrzesień 2019 10:06 · Czytaj więcej · 258 czytań ·


Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)