Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Miejsce młodych

Miejsce młodych

21 czerwiec 2012 21:48

facebook twitter

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Michalickim Spotkaniu Młodych, które odbyło się w dniach 16-17 czerwca w Miejscu Piastowym z okazji 100-tnej rocznicy śmierci bł. Bronisława Markiewicza. W spotkaniu uczestniczyła młodzież z różnych stron polski.

Młodzi a także opiekunowie mieli okazję wysłuchać kilku prelekcji, m.in.: Adama Woronowicza (aktor, odtwórca postaci ks. Jerzego Popiełuszko) - Wolność jest w nas, ks. prof. dra hab. Andrzeja Zwolińskiego - Sekret wolności, ks. dra Jana Seremaka CSMA - Z aniołami przed Panem i Krzysztofa Zielskiego (byłego bioenergoterapeuty) - Z niewoli do wolności. Uczestniczyliśmy we mszy św. pod przewodnictwem ks. Adriano Bregolin - wikariusza generalnego Księży Salezjanów. Dzień ten był również ubogacony animacją muzyczną zespołu En Gendi i koncertem zespołu Siewcy Lednicy.

Zwieńczeniem sobotniego spotkania - jeszcze przed meczem Polska-Czechy - była premiera Oratorium Bóg ponad wszystko w RCKP w Krośnie. Organizatorzy zadbali również o stronę gastronomiczną by nie zabrakło sił do modlitwy i zabawy. Przełożony Generalny Zgromadzenia Św. Michała Archanioła ks. Kazimierz Radzik dziękując organizatorom i tym, którzy uczestniczyli w spotkaniu, zaprosił wszystkich na przyszły rok, by Miejsce Piastowe było miejscem młodych. By tego typu spotkania były okazją do dzielenia się wiarą i doświadczeniem Jezusa w swoim życiu oraz okazją do poczucia wspólnoty.