Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

22 wrzesień 2008 19:00

facebook twitter

OGLOSZENIE
Zgromadzenie Św. Michała Archanioła - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na realizację inwestycji:
Likwidacja barier w Internacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania

Dokumenty do pobrania: