Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

29 maj 2012 14:35

facebook twitter

UWAGA UCZENNICE i UCZNIOWIE   KLAS IV TECHNIKÓW
POLIGRAFICZNEGO, INFORMATYCZNEGO, DRZEWNEGO
TRWA REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

TYLKO DO 31.05.2012 R.
Zajęcia wyrównawcze pozwalające uzupełnić wiedzę zawodową
 do egzaminu zawodowego

Zajęcia odbywać się będą tuż przed egzaminem zawodowym w m-cu czerwcu 2012 r. w ilości 20 godz. dydaktycznych
to Twoja ostatnia szansa na wyrównanie braków, ćwiczenia pod okiem wykwalifikowanej kadry. Gwarantujemy materiały szkoleniowe
SĄ JESZCZE WOLNE MIEJSCA;
DLA TECHNIKUM POLIGRAFICZNYM, TECHNIKUM INFORMATYCZNYM
 DLA TECHNIKUM TECHNOLOGII DREWNA
ZGŁOŚ SIĘ DO SZKOŁY DO BIURA PROJEKTU LUB SEKRETARIATU, POMOŻEMY CI WYPEŁNIĆ   DRUKI REKRUTACYJNE


Czy wiesz, jaka jest zdawalność egzaminów zawodowych wśród uczniów?
tylko 52% uczniów Techników zdaje egzamin (średnia z ostatnich 2 lat)

Źródło INFORMACJI: Raport Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za rok szkolny 2009/10, 2010/11

UWAGA! Niezdany egzamin zawodowy to dla Ciebie BRAK ZAWODU!!! Kończąc szkołę masz tylko wykształcenie średnie, nie masz prawa posługiwać się tytułem zawodowym „technik poligraf”, „technik informatyk”, „technik technologii drzewnej”.

Projekt pn. „NA RYNEK PRACY START - wyposażanie uczniów w wiedzę   i umiejętności dla większych ich szans i możliwości”jest realizowany jest przez Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w partnerstwie z Powiatem Krośnieńskim w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji   w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.