Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: LISTA RANKINGOWA

LISTA RANKINGOWA

17 luty 2012 20:28

facebook twitter

LISTA RANKINGOWA uczniów zakwalifikowanych na kursy ECDL CORE i drugi do wyboru WEBMASTER (ECDL Webstarter) lub GRAFIK KOMPUTEROWY, wg kryteriów rekrutacji do projektu.

Kursy ECDL CORE i WEBMASTER zakończone są egzaminem i zdobyciem certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence). Wszystkie kursy prowadzone są w ramach projektu: „Na rynek pracy START - wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności dla większych ich szans i możliwości”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp. Nazwisko i imię klasa
1 Giergowski Michał III TP
2 Majchrowicz Agnieszka III TP
3 Kustroń Mateusz III TP
4 Huta Piotr III TI
5 Zalewski Kamil III TI
6 Pabisz Radosław III TI
7 Hićkiewicz Izabela III TP
8 Niezgodzki Adrian III TP
9 Urbański Paweł III TI
10 Jagielski Piotr III TI
11 Miś Paweł III TI
12 Krochmal Joanna III TP
13 Jakieła Bogdan III TI
14 Różowicz Mateusz III TI
15 Zarych Jan III TI
16 Krowicki Piotr III TI
17 Bogaczyk Dariusz III TI
18 Oberc Bartłomiej III TI
19 Zarzyczny Konrad III TI
20 Markiewicz Damian III TP
21 Ginalska Diana III TP
22 Wojnowski Wojciech III TP
23 Muszyński Jacek III TP
24 Bąk Mirosław III TI
25 Jakieła Szymon III TI
26 Słyś Krzysztof III TI
27 Staroń Jakub III TI
28 Wojtowicz Jakub III TI
29 Kandefer Kamil III TI
30 Janik Jagoda III TP
31 Nużyn Witalij III TP
32 Bauer Michał III TI
33 Kandefer Michał III TI
34 Wnęk Tomasz III TI
35 Malesa Maciej III TP
36 Smerecki Michał III TI
37 Szałankiewicz Jakub III TI
38 Szarek Magdalena III TI
39 Zełęski Dawid III TI
40 Malig Jakub III TP

LISTA REZERWOWA

Lp. Nazwisko i imię klasa
1 Dudek Bogumił III TI
2 Kielar Patryk III TI