Egzamin zawodowy 2011

Zestawienie klas
zdających Egzamin Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe
w roku szkolnym 2010/2011

Etap pisemny

Etap praktyczny

Sala Nr 1 (Sala gimnastyczna)
13-06-2011 godz. 1200

Technikum Informatyczne
Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Sala Nr 2 (Aula szkolna)
14-06-2011 godz. 900

Technikum Drzewne
Technikum Poligraficzne

Sala Nr 2 (Aula szkolna)
13-06-2011 godz. 1200

Technikum Drzewne
Technikum Poligraficzne

Sala Nr 1 (Pracownia Informatyczna)
14-06-2011 godz. 1500

Technikum Informatyczne
Adam Piotr
Bajda Jakub
Banaś Krystian
Bochen Kasjan
Borek Karol
Buczek Mateusz
Czapor Krzysztof
Fedio Marcin
Gazda Michał
Hawrot Bartłomiej

Sala Nr 3 (Sala SW-1)
13-06-2011 godz. 1200

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Spec.
(absolwenci ubiegłoroczni)

Sala Nr 1 (Pracownia Informatyczna)
15-06-2011 godz. 900

Technikum Informatyczne
Jakieła Dawid
Jurczak Przemysław
Kandefer Damian
Kandefer Mateusz
Kędra Paweł
Kluk Damian
Kosiba Damian
Kowalski Maksymilian
Krowicki Konrad
Kwolek Hubert

 

Sala Nr 1 (Pracownia Informatyczna)
15-06-2011 godz. 1500
Technikum Informatyczne
Lenart Tomasz
Matusik Jakub
Nowak Kamil
Olchowik Piotr
Penar Marcin
Radożcki Tomasz
Robótka Mateusz
Rodzinka Mateusz
Smoleń Jakub
Sokalski Wojciech
Staroń Jakub

 

Sala Nr 1 (Pracownia Informatyczna)
16-06-2011 godz. 900
Technikum Informatyczne
Szpaderski Dawid
Szrepfer Tomasz
Szubrycht Kamil
Szurlej Karol
Węgrzyn Michał
Wojtowicz Mateusz
Zając Dawid
Zając Łukasz
Zając Paweł
Ziajka Daniel

 

W dniu egzaminu, absolwenci zgłaszają się do ośrodka egzaminacyjnego przynajmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną celem wykonania czynności organizacyjno-przygotowawczych (sprawdzenie tożsamości, losowanie i wskazanie miejsca egzaminacyjnego itp.).

 

Wykaz pomocy
które zdający powinien przynieść na etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów techników - czerwiec 2011 r.

 

Wszyscy uczniowie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy itp.)

 

311 [28] Technik poligraf   - kalkulator, ołówek, linijka, gumka

 

311 [32] Technik technologii drewna   - kalkulator, ołówek, linijka, gumka, cyrkiel, kątomierz

 

312 [01] Technik informatyk - wszystkie niezbędne   materiały udostępnia ośrodek egzaminacyjny

 

742 [01] Stolarz - kompletne i czyste ubranie robocze, przymiar stolarski, długopis, ołówek, dowód osobisty, zaświadczenie o odbyciu szkolenia bhp.

 

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)