OGŁOSZENIE O REKRUTACJI na Zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych

Czy wiesz, jaka jest zdawalność egzaminów zawodowych wśród uczniów?

tylko 38% uczniów Technikum Informatycznego

tylko 19% uczniów Technikum Drzewnego

tylko 47% uczniów i 59% uczennic Technikum Poligraficznego

Źródło INFORMACJI: Raport Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej za rok szkolny 2008/09

UWAGA! Zdawalność maleje w porównaniu do lat wcześniejszych. Niezdany egzamin zawodowy to dla Ciebie BRAK ZAWODU!!! Kończąc szkołę masz tylko wykształcenie średnie, nie masz prawa posługiwać się tytułem zawodowym „technik poligraf”, „technik informatyk”, „technik technologii drzewnej”.

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych organizuje w ramach projektu „ZDOBĄDŹ WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI DLA WIĘKSZYCH SZANS I MOŻLIWOŚCI”, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminu zawodowego

dla uczniów kl. IV Techników: Poligraficznego, Informatycznego i Drzewnego

Zajęcia odbywać się będą tuż przed egzaminem zawodowym w m-cu czerwcu 2011 r. w ilości 20 godz. dydaktycznych. Szczegółowy harmonogram, tematyka zostaną zamieszczone na stronie projekty-pokl.mzsp.pl. Każdy uczestnik zajęć otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, które wykorzysta również na egzaminie zawodowym.

ZGŁOŚ SIĘ NA ZAJĘCIA, ZWIĘKSZ SWOJE SZANSE!!!

______________________________________

Projekt pn. „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości” jest realizowany jest przez Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym w partnerstwie z Powiatem Krośnieńskim w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI na Zajęcia wyrównawcze przygotowujące do egzaminów zawodowych

w ramach projektu „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości”

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Miejsce prowadzenia zajęć: Michalicki Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym

Termin: zajęcia odbywać się będą TUŻ PRZED EGZAMINEM ZAWODOWYM w okresie:

Dla Technikum Poligraficznego: 1.06.2011 - 10.06.2011 r. w ilości: 20 godz. (2-3 razy w tygodniu (4 godz., łącznie 5 spotkań)

Dla Technikum Drzewnego:1.06.2011 - 10.06.2011 r. w ilości: 20 godz. (2-3 razy w tygodniu (4 godz., łącznie 5 spotkań)

Dla Technikum Informatycznego: 1.06.2011 - 10.06.2011 r. w ilości: 20 godz. (2-3 razy w tygodniu (4 godz., łącznie 5 spotkań)

Ilość wolnych miejsc: 80 uczestniczek/uczestników. Zostaną utworzone 4 grupy

Gwarantujemy: materiały szkoleniowe oraz prowadzenie zajęć przez wyspecjalizowaną kadrę.

Kto może uczestniczyć w zajęciach?: zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i kryteriami, z którymi koniecznie musisz się zapoznać tylko uczennica/uczeń kl. IV Technikum Informatycznego i Poligraficznego, Drzewnego. UWAGA, zajęcia nie są obowiązkowe.

Co trzeba zrobić? Jak będzie przebiegała rekrutacja?:

I Etap: musisz zgłosić chęć uczestnictwa w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie druków rekrutacyjnych do dnia 25.05.2011 r.. Druki rekrutacyjne dostępne są również na stronie internetowej projektu: www.projekty-pokl.mzsp.pl

II Etap: Komisja rekrutacyjna przeanalizuje zgłoszenia pod kątem kryteriów i Regulaminu, utworzy Listę Rankingową osób zakwalifikowanych i Listę rezerwową

III Etap: jeżeli się zakwalifikujesz, podpiszesz deklarację uczestnictwa i rozpoczniesz uczestnictwo w Kursie

ULOTKA współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)