Przetarg na organizację wyjazdów na Międzynarodowe Targi Poznańskie

Miejsce Piastowe, dnia 7.02.2011 r.

Michalicki Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym

ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe

mzsp@otd.pl, tel.fax. 013 43 530 70

ADRESAT:

________________________________________________

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym realizując projekt „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, na potrzeby realizacji: Zadania 2. „Organizacja wyjazdów edukacyjno - szkoleniowych na Branżowe Targi ” zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej organizacji WYJAZDÓW na Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Przedstawiamy zakres zlecenia:

Nazwa usługi: zorganizowanie 3 WYJAZDÓW na Międzynarodowe Targi Poznańskie

Dane dotyczące wyjazdów:

 1. Wyjazd na Międzynarodowe Targi maszyn, materiałów i usług poligraficznych, Reklamy, które odbędą się w dniach 12-15.04.2011 r.

  Miejsce: Poznań

Ilość uczestniczących osób: 23

Uczestnicy: 20 uczniów kl. II Technikum Poligraficznego oraz 2-3 nauczycieli

 1. Wyjazd na Międzynarodowe Targi Komponentów do produkcji Mebli - FURNIKA i DREMA - Targi maszyn i narzędzi dla przemysłu drzewnego i meblarskiego, które odbędą się w dniach: 31.03-1.04.2011 r.

  Miejsce: Poznań

  Ilość uczestniczących osób: 19

Uczestnicy: 16 uczniów kl. II Technikum Drzewnego oraz 2-3 nauczycieli

 1. Wyjazd na Targi ON/OFF elektroniki użytkowej i gier wideo, które odbędą się w dniach 22-24.10.2011 r.

  Miejsce: Warszawa

  Ilość uczestniczących osób: 18

  Uczestnicy: 16 uczniów kl. II Technikum Informatycznego oraz 2 nauczycieli

Proponowany PROGRAM wyjazdów:

Do Poznania:

I dzień:

Wyjazd w godzinach popołudniowych (12-13.00)

Przejazd w kierunku Poznania, do miejsca zakwaterowania.

(Na trasie przejazdu możliwość krótkiego postoju, zwiedzenia miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym, Obiadokolacja)

Przyjazd do miejsca zakwaterowania.

Nocleg. (zakwaterowanie w pokojach z węzłem sanitarnym)

II dzień:

Śniadanie

Wyjazd do Poznania na Targi (całodzienne zwiedzanie ekspozycji 10.00 - 16.00)

Obiad

Krótki spacer po Poznaniu Stare Miasto (do 2 godz., w tym czas wolny 1 godz.), przejazd na Maltę.

Powrót do miejsca zakwaterowania.

Kolacja

Nocleg

III dzień:

Śniadanie

Wyjazd do Poznania na Targi (zwiedzanie do godz.12.00)

Wyjazd do Miejsca Piastowego o godz. 12.00 przez Wrocław

Krótki postój we Wrocławiu - zwiedzanie Panoramy Racławickiej

obiad

Powrót w godzinach nocnych do Miejsca Piastowego


Prosimy o skalkulowanie:

- trasy przejazdu (dopasowanie taboru do liczby uczestników może być BUS)

- noclegów w pokojach z węzłem sanitarnym

- ubezpieczenia

- wyżywienia (2 śniadania, 2 obiady, 1 obiadokolacja, 1 kolacja)

- biletów wstępu zgodnie z programem oraz innych kosztów wynikających z realizacji zlecenia (bilet na Targi Poligrafii 10,00 zł na uczestnika, wejście dla szkół na Targi Furnika/Drema bezpłatne)

Uwaga!

Nie może ulec zmianie termin wejścia na Targi (II i III dzień) natomiast pozostałe punkty proponowanego programu mogą zostać inaczej rozmieszczone. Prosimy o zaproponowanie możliwości zwiedzania.

Do Warszawy:

I dzień 22.10.2011 sobota:

Wyjazd w godzinach popołudniowych (12-13.00)

Przejazd w kierunku Warszawy, do miejsca zakwaterowania.

(Na trasie przejazdu możliwość krótkiego postoju, zwiedzenia miejsca atrakcyjnego pod względem turystycznym, Obiadokolacja)

Przyjazd do miejsca zakwaterowania.

Nocleg. (zakwaterowanie w pokojach z węzłem sanitarnym)

II dzień 23.10.2011 niedziela:

Śniadanie

Wyjazd do Warszawy na Targi (całodzienne zwiedzanie ekspozycji 10.00 - 16.00)

Obiad

Krótki spacer po Warszawie Stare Miasto (do 2 godz., w tym czas wolny 1 godz.),

Muzeum Powstania Warszawskiego

Powrót do miejsca zakwaterowania.

Kolacja

Nocleg

III dzień poniedziałek:

Śniadanie

Wyjazd do Warszawy

Zwiedzanie Targów do godz.13.00

Wizyta w pałacu Kultury i Nauki (Wyjazd na taras widokowy Pałac Kultury i Nauki)

obiad

Powrót w godzinach nocnych do Miejsca Piastowego

Prosimy o skalkulowanie:

- trasy przejazdu (dopasowanie taboru do liczby uczestników może być BUS)

- ubezpieczenia

- noclegów w pokojach z węzłem sanitarnym

- wyżywienia (2 śniadania, 2 obiady, 1 obiadokolacja, 1 kolacja)

- biletów wstępu zgodnie z programem oraz innych kosztów wynikających z realizacji zlecenia (wejście na Targi w roku ubiegłym było płatne 30,00 zł/na uczestnika / 1 dzień)

Uwaga!

Nie może ulec zmianie termin wejścia na Targi (II i III dzień) natomiast pozostałe punkty proponowanego programu mogą zostać inaczej rozmieszczone. Prosimy o zaproponowanie możliwości zwiedzania.

Prosimy o złożenie oferty do dnia 21.02.2011 r. faxem: 013 43 53070, osobiście w Sekretariacie Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym (w godz. 7-15) lub za pośrednictwem poczty, na adres: Michalickiego Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Br. Markiewicza 25 b, 38-430 Miejsce Piastowe

Oferta musi zawierać:

 1. Cenę (brutto, netto) za jaką firma wykona zlecenie.
 2. Program wyjazdu sporządzony w oparciu o program przedstawiony w niniejszym piśmie.
 3. Opis taboru jaki wykorzystany zostanie w trakcie realizacji zlecenia wraz z wyposażeniem.
 4. Liczba kierowców obsługujących zlecenie.


Więcej szczegółów w razie pytań udziela Pani Monika Subik tel. 013 43 530 70, e-mail: monika_subik@autograf.pl.

Uwaga: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty głównym czynnikiem będzie cena oraz zaproponowany program.


UMOWA na wykonanie zlecenia będzie realizowana w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-18-078/09

„Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości”,

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)