SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ
UCZNIÓW KLASY III TECHNIKUM INFORMATYCZNEGO
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
 

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie klasy III Technikum informatycznego - (12 osób, w tym 3 K) odbyli praktyki zawodowe w firmach informatycznych:

  1. Firma PIOX w Krakowie
  2. Firma Crann w Krakowie
  3. Firma VERA NET.PL w Krakowie
  4. Firma ALKOMP w Rzeszowie
  5. Przedsiębiorstwo PU-H SOFTEL w Rzeszowie

Wszyscy uczniowie odbywali miesięczną praktykę zawodową w ramach projektu   nr WND-POKL.09.02.00-18-078/09Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i  możliwości” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i  jakości szkolnictwa zawodowego.  

Praktyka zawodowa obejmowała  cztery tygodnie zajęć praktycznych w firmie komputerowej po 6 godzin dziennie, łącznie 120 godz.

W celu podniesienia poziomu kształcenia część  uczniów klasy III   TI została skierowana do zakładów i firm mających duże doświadczenie i szeroki spektrum działalności w zakresie technologii informatycznych. Uczniowie sami dobrali sobie zakłady zgodnie z  własnymi preferencjami. Uzyskali przez to szansę na pogłębienie tematyki, która jest dla nich najatrakcyjniejsza.  

W czasie praktyki uczniowie zapoznali się z problematyką:

 • organizacji pracy w zakładach
 • praktycznego stosowania różnych narzędzi informatycznych
 • praktycznego serwisowania i konserwacji sprzętu
 • budowy urządzeń i sieci komputerowych
 • tworzenia elementów małej poligrafii
 • samodzielnego życia poza środowiskiem rodziny
 

 W zakładach uczniowie mieli możliwość zapoznania się  z nowoczesnymi narzędziami diagnozującymi, urządzeniami nowoczesnej technologii, w tym nowymi wersjami systemów operacyjnych i systemów zabezpieczeń. Poznali nowe urządzenia do transferu sieciowego oraz ich kodowanie i zabezpieczenia.  

 Dokumentacją   ucznia odbywającego praktykę  zawodowa jest dziennik praktyk. Uczeń samodzielnie podsumowuje sprawozdaniem i wnioskami każdy dzień praktyki. Jest to kolejne doświadczenie i nabycie umiejętności niezbędnych w czasie egzaminu zawodowego kończącego edukację w technikum.  

W bieżącym roku praktyka zawodowa odbyła się  w większości zakładów, w których praktyki odbywały się  w latach poprzednich. Wszyscy uczniowie otrzymali wysokie oceny i  bardzo dobre opinie od zakładowych opiekunów praktyk.  

Stanisław Buczek

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)