Wyniki konkursów dla gimnazjalistów

Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych jest organizatorem konkursu pod tytułem DREWNO - materiał użytkowy i artystyczny jak też konkursu pod hasłem POLIGRAFIA - sztuka i technika dla wyjątkowego człowieka. Pomysłodawcą i przewodniczącym zespołu organizacyjnego jest pedagog Bolesław Wota.


Przy realizacji konkursów pomocy finansowej oprócz Dyrekcji
Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
udzielili sponsorzy: • Prezes Zarządu - Dyrektor firma AKER sp. z o. o. - ROMAN ORYSZCZAK

 • Właścicielka SKLEPU SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWEGO - URSZULA BAJGER

 • Właściciel FIRMY - MODEL Racing - DARIUSZ HABRAT

 • Redaktor Prowadzący ogólnopolskiego pisma MAJSTER – Bartosz Nowacki

 • Dyrektor firmy produkującej elektronarzędzia DEDRA – Waldemar
  Łobudzki

 • Redaktor Naczelna ogólnopolskiego pisma POLIGRAFIKA – Anna Naruszko

 • Właściciele Gospodarstwa Rolnego Miejsce Piastowe S. C. - Paweł Chrupek
  i Grzegorz Supeł

 • Dyrektor ds. Sprzedaży krajowej - Villa Glass Studio - Grzegorz Huzik

 • Właściciel firmy Hobby Model - Zbigniew Zając

 • Dyrektor Departamentu Wzornictwa i Systemów Jakości - PartGlass - Robert Drybała

Wychowanie i kształcenie kolejnych pokoleń jest nierozerwalnie związane z otaczającą rzeczywistością, strukturą społeczną i gospodarczą środowisk lokalnych, ale też animuszem dzieci i młodzieży, a nade wszystko pędem do nowego i chęcią dokonywania przez nich zmian.


Postrzeganie świata przez wirtualne okienko komputera to codzienność. Objawia się przez śledzenie życia czytając wiadomości, jak też obserwację wydarzeń w czasie rzeczywistym przy pomocy komputera.


Dużym wyzwaniem dziś jest tworzenie całego procesu wirtualnego z wykorzystaniem wykonanych samodzielnie elementów tekstu czy zdjęć.


Łączenie wykorzystania pracy przy komputerze z umiejętnościami archeologa, fotografa, archiwisty, poszukiwacza unikatowych tekstów czy dziennikarza to skarb (konkurs POLIGRAFIA...).


Skarbem takim jest również zmaterializowanie własnych koncepcji poza komputerem; staje się to dziś rzadkością graniczącą niemal ze znalezieniem perły na pustyni (konkurs DREWNO...).


Świadomi takiej sytuacji nie zaprzestaniemy w poszukiwaniu pereł, kolejne edycje konkursów przed nami.Werdykt kapituły konkursów dla gimnazjalistów.SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PIERWSZEJ EDYCJI KONKURSÓW W ROKU SZKOLNYM 2010/2011:Jury w składzie:


Ksiądz dyrektor mgr Marek Czaja

Nauczyciel technologii mgr Maria Łuksa

Nauczyciel informatyki mgr Rafał Zarych

Pedagog mgr Bolesław Wota

Kierownik warsztatów szkolnych mgr Jerzy Wojtowicz

Nauczyciel informatyki mgr inż. Przemysław Niedziński

ostatecznie 7 marca 2011 roku zdecydowało:Konkurs:


DREWNO - MATERIAŁ UŻYTKOWY I ARTYSTYCZNY


W przewidywanych regulaminem terminach nie wpłynęły prace konkursowe.


Po uzgodnieniu ze sponsorami Panem Redaktorem Bartoszem Nowackim oraz Panem Dyrektorem Waldemarem Łobudzkim ufundowane nagrody przechodzą na następną edycję.Konkurs:


POLIGRAFIA - SZTUKA I TECHNIKA DLA WYJĄTKOWEGO CZŁOWIEKAWybór finalistów był niezwykle trudny ze względu na wysoki poziom nadesłanych prac, oto lista według kolejności alfabetycznej:
 • Gierlicka Dominika - M. Z. S. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, ul. P. Skargi 3, 38-400 Krosno, kl. III

 • Gromadzki Wiktor - M. Z. S. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, ul. P. Skargi 3, 38-400 Krosno, kl. III

 • Jurkiewicz Barbara - Zespół Szkół w Grochowcach, Grochowce 27, 37-733 Pikulice, kl. III

 • Kazanecki Wiktor - M. Z. S. Nr 4, Gimnazjum Nr 4 w Krośnie, ul. Kisielewskiego 18, kl. I

 • Książek Kamil - Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum w Gumniskach, 39-210 Gumniska 120, kl. III

 • Maciejczyk Maciej - M. Z. S. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, ul. P. Skargi 3, 38-400 Krosno, kl. III

 • Matelowski Jakub - M. Z. S. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, ul. P. Skargi 3, 38-400 Krosno, kl. III

 • Skiba Faustyna - M. Z. S. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, ul. P. Skargi 3, 38-400 Krosno, kl. III

 • Szpiech Patryk - Miejski Zespół Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 5 ul. Wyspiańskiego 20, 38-404 Krosno, kl. I

 • Zybińska Sabina - Zespół Szkół w Grochowcach, Grochowce 27, 37-733 Pikulice, kl. II


Serdecznie gratulujemy wymienionym uczniom.
Opiekunami prowadzącymi wymienionych uczniów byli: • mgr Bomba Eugeniusz - Z. S. - Publiczne Gimnazjum w Gumniskach, 39-210 Gumniska 120.

 • mgr Machnik Magdalena - M. Z. S. Nr 2, Gimnazjum Nr 5 ul. Wyspiańskiego 20, 38-404 Krosno.

 • mgr Majerski Marcin - M. Z. S. Nr 4, Gimnazjum Nr 4 w Krośnie, ul. Kisielewskiego 18.

 • mgr Mosoń Michał - Z. S. w Grochowcach, Grochowce 27, 37-733 Pikulice

 • mgr Pojnar Anna - M. Z. S. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, ul. P. Skargi 3, 38-400 Krosno.

Serdecznie Państwu dziękujemy za włożony wkład pracy!Z wymienionej listy finalistów jury wyłoniło laureatów: • I miejsce - SZPIECH PATRYK

 • II miejsce - KSIĄŻEK KAMIL

 • III miejsce - ZYBIŃSKA SABINA ex aequo GROMADZKI WIKTOR


Uzasadnienie werdyktu jury:Szpiech Patryk - Miejski Zespół Szkół Nr 2, Gimnazjum Nr 5 ul. Wyspiańskiego 20, 38-404 Krosno, kl. I

Za najwyższe opanowanie sztuki poligraficznej począwszy od elementarnych zabiegów technicznych a na umiejętności fotografowania kończąc. Widoczna wrażliwość na piękno z umiejętnością prezentacji najbliższego otoczenia czyni tę pracę perłą najwyższej klasy, którą doceniamy laurem.


Książek Kamil - Zespół Szkół - Publiczne Gimnazjum w Gumniskach, 39-210 Gumniska 120, kl. III

Za pomysł i równie duże umiejętności w zakresie sztuki poligraficznej. Nic tak nie skłania do refleksji jak możliwość porównania teraźniejszości z przeszłością. Widząc unikatowe fotografie samodzielnie odnalezione w archiwach z precyzyjnie dopasowanymi zdjęciami wykonanymi samodzielnie przez autora powodują zdumienie i podziw. Ta perła nie mogła nam umknąć i zasługuje na laury.


Gromadzki Wiktor - M. Z. S. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, ul. P. Skargi 3, 38-400 Krosno, kl. III

Za oryginalność i opanowanie technicznych możliwości sztuki poligraficznej. Wrażliwość na piękno uwydatniająca się w harmonijnym łączeniu muzyki, poezji i obrazu zasługuje na miano perły, którą doceniamy laurem.


Zybińska Sabina - Zespół Szkół w Grochowcach, Grochowce 27, 37-733 Pikulice, kl. II

Za umiejętność wykorzystania sztuki poligraficznej w pięknym przekazie wartości historycznej otaczającej rzeczywistości. Jak warto być w malowniczych miejscach Podkarpacia zachęcają wykonane samodzielnie zdjęcia przez autorkę pracy z bogatym przekazem cennych informacji. To kolejna perła do naszej kolekcji.Wyróżnienia przyznano kolejno: • Gierlicka Dominika - M. Z. S. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, ul. P. Skargi 3, 38-400 Krosno, kl. III

 • Kazanecki Wiktor - M. Z. S. Nr 4, Gimnazjum Nr 4 w Krośnie, ul. Kisielewskiego 18, kl. I

 • Maciejczyk Maciej - M. Z. S. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, ul. P. Skargi 3, 38-400 Krosno, kl. III

 • Matelowski Jakub - M. Z. S. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, ul. P. Skargi 3, 38-400 Krosno, kl. III

 • Skiba Faustyna - M. Z. S. Nr 5, Gimnazjum Nr 1 w Krośnie, ul. P. Skargi 3, 38-400 Krosno, kl. III


Za umiejętność wykorzystania przez wymienionych autorów dostępnych informacji dla wzbogacenia technik poligraficznych. Sztuka odnalezienia niezbędnych informacji w artystycznym ujęciu pełnym wrażliwości w ich obrazowaniu zasługuje na miano pereł. Jest to wyróżnik człowieka współczesnego czyniący go wyjątkowym.


Jurkiewicz Barbara - Zespół Szkół w Grochowcach, Grochowce 27, 37-733 Pikulice, kl. III

Piękno jest czymś bardzo ulotnym. Pokazać je w sposób niezwykle urokliwy to umiejętność rzadka. Dlatego też jesteśmy zdania, że takie perełki zasługują również na laur. W sztuce poligraficznej umieć zaintrygować to rzadkość równie cenna jak ci, którzy ją posiadają.Każdy finalista z opiekunem jest jednocześnie zaproszony na uroczystość rozdania nagród oraz towarzyszące imprezy. Dla osób przyjezdnych istnieje możliwość noclegu w internacie szkolnym z wyżywieniem. O szczegółach opiekunowie wraz z uczniami zostaną powiadomieni w oddzielnym terminie. Będzie konieczność potwierdzenia uczestnictwa w tej uroczystości.SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)