SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ

Miejsce Piastowe, 2010.12.01


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRAKTYKI ZAWODOWEJ UCZNIÓW KL. III TECHNIKUM POLIGRAFICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011


W bieżącym roku szkolnym uczniowie klasy III TP realizowali zajęcia z praktyki zawodowej w następujących zakładach:

 1. Drukarnia KOLEJOWA w Krakowie
 2. Drukarnia RS-DRUK w Rzeszowie
 3. Zakład Poligraficzny OFFSET-DRUK w Rzeszowie
 4. Drukarnia ComDruk w Miejscu Piastowym
 5. Zakład ComRox w Krośnie

W trzech pierwszych z wymienionych drukarni odbywało praktykę 15 uczniów (8 dziewcząt) w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-18-078/09 „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości”.


Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Szkoła od wielu lat współpracuje z wieloma zakładami poligraficznymi nie tylko z najbliższej okolicy ale również z terenu województwa podkarpackiego i małopolskiego. Z zakładami utrzymujemy stałe kontakty, dzięki czemu uczniowie mają okazję zapoznać się z nowoczesnym procesem poligraficznym w ramach wycieczek przedmiotowych i praktyk zawodowych.


Praktyka zawodowa to cztery tygodnie zajęć na terenie wyznaczonego zakłady - po 6 godzin dziennie. W tym czasie uczniowie zapoznają się z całym procesem produkcyjnym jaki realizuje zakład pracy. Przechodzą przez poszczególne działy - etapy procesu poligraficznego, mają okazję poznać nowoczesne maszyny ,urządzenia i narzędzia. Zakłady do których kierowani są uczniowie inwestują w nowoczesne technologie, dlatego wyjazdy do tych placówek są niezwykle wartościowe. Jest to bardzo ważne uzupełnienie procesu edukacyjnego realizowanego przez szkołę na zajęciach z przedmiotów zawodowych.


Uczniowie, którzy odbywają praktyki zawodowe doświadczają tego jak funkcjonuje zakład produkcyjny, poznają organizację pracy, mają okazję poznać wiele stanowisk pracy na których być może w przyszłości podejmą pracę. Zakłady z którymi szkoła współpracuje co roku składają oferty pracy dla absolwentów kończących szkołę.Wojciech Kilar - opiekun praktyk

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)