Egzaminy ECDL

Rozpoczęła się kolejna edycja Kursu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), w której udział bierze 45 uczniów kl. III Technikum Informatycznego i Technikum Poligraficznego. Zajęcia są realizowane w 3 grupach i prowadzone są przez nauczycieli:

 • Pana Przemysława Niedzińskiego,
 • Pana Bogdana Lula,
 • Pana Sławomira Kucia.

Uczniowie realizują zajęcia, które są zgrupowane w 7 modułów tematycznych:

 • Moduł I: Podstawy technik informatycznych
 • Moduł II: Użytkowanie komputerów
 • Moduł III: Przetwarzanie tekstów
 • Moduł IV: Arkusze kalkulacyjne
 • Moduł V: Bazy danych
 • Moduł VI: Grafika menadżerska i prezentacje multimedialne
 • Moduł VII: Usługi sieciach informatycznych.

Po każdym zrealizowanym module uczniowie przystępują do egzaminu. Ukończenie Kursu, zdanie 7 modułów potwierdzane jest wydawanym certyfikatem ECDL. W ramach projektu uczestnik otrzymuje komplet materiałów biurowych, zestaw podręczników z materiałem do każdego modułu i pokrywany jest koszt egzaminów, który wynosi 345,00 zł.


W poprzedniej edycji Kursu ECDL w roku szk. 2009/10 zajęcia realizowało 44 uczniów kl. III TP i TI.


KURS ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych), organizowany jest w ramach projektu:


„Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości” Nr projektu: WND-POKL.09.02.00-18-078/09, który współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)