Praktyki Zawodowe

W ramach projektu „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości” , który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej uczniowie kl. III Techników mają możliwość odbycia praktyki miesięcznej zawodowej w przedsiębiorstwach na terenie całego kraju.


Szkoła nawiązała w tym zakresie współpracę z kilkoma przedsiębiorstwami. Zostały zawarte umowy o współpracy i odbyciu praktyk przez naszych uczniów w renomowanych jednostkach. Dla naszych uczniów będzie to cenne doświadczenie zawodowe, które wyposaży ich w dodatkowe umiejętności, a także pozwoli zweryfikować dotychczas zdobytą wiedzę teoretyczną i praktyczną. Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej jest cenionym przez przyszłych pracodawców dokumentem, potwierdzającym posiadane doświadczenie zawodowe.


W dniach od 2.11.2010 r. - 30.11.2010 r. 7 uczniów i 8 uczennic Technikum Poligraficznego realizowało praktykę zawodową w następujących przedsiębiorstwach: Drukarnia Kolejowa w Krakowie, Drukarnia RS DRUK w Rzeszowie. Wszyscy uczniowie ukończyli praktykę zawodową zgodnie z jej programem i harmonogramem.


Kolejna grupa uczniów tj. 12 uczniów kl. III Technikum Informatycznego odbędzie praktykę zawodową w ramach programu w dniach od 31.01 - 25.02.2011 r. w Krakowie w Firmach: PIOX, CRANN, VERA.NET.PL oraz w Rzeszowie w Firmie Alkomp i PU-H Softel.

Uczniowie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego otrzymali zwrot kosztów dojazdu na praktykę oraz zostały pokryte koszty zakwaterowania i wyżywienia uczniów podczas praktyki.

Monika Subik

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)