Troska o wychowanie dzieci i młodzieży

„Troska o wychowanie dzieci i młodzieży szczególnie potrzebującej odmieni oblicze ziemi” (Bł. Ks. Br. Markiewicz)
W dniu 9 listopada Mszą Św. pod przewodnictwem Ojca Generała Kazimierza Radzika rozpoczęły się uroczystości związane z poświęceniem i otwarciem po generalnym remoncie warsztatów szkolnych Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym. We wstępie do Mszy Św. Ojciec Generał podkreślił, że „Ks. Markiewicz uśmiecha się do nas z nieba, kiedy widzi że jego dzieło tak piękne się rozwija”. Asystent Gen. Ks. Ryszard Andrzejewski, który wygłosił słowo Boże skierowane do młodzieży, podkreślił rolę Kościoła i wielką miłość Boga do każdego zwłaszcza młodego człowieka; „bez Niego bylibyśmy „dzicy”, nie rozumielibyśmy świata i życia. To On troszczy się i zabiega o nas”.
Po Mszy Św. w której uczestniczyła społeczność szkoły, zaproszeni kapelani i goście wszyscy udali się do auli szkolnej by uczestniczyć w drugiej części uroczystości.
W uroczystości otwarcia warsztatów szkolnych wzięli udział m. in Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan Rzońca, Starosta Powiatu Krośnieńskiego Pan Andrzej Guzik, Ks. dyr. Leszek Przybylski inspektor ds. wychowania i oświaty, dyrektorzy okolicznych Szkół, prezesi zakładów pracy z którymi współpracuje szkoła oraz inżynierowie i wykonawcy prac remontowych i instalacyjnych.
Po powitaniu zaproszonych gości Ks. Dyrektor Jerzy Sosiński wspomniał o roli warsztatów szkolnych w kształceniu zawodowym oraz w przygotowaniu do życia młodych ludzi. Następnie krótko przybliżył przebieg i cel remontu. Remont Warsztatów Szkolnych realizowany był w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013 w ramach Infrastruktury publicznej Schemat B - system oświaty ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W warsztatach wymieniono pokrycie dachowe, stolarkę okienną i drzwiową, instalacje elektryczne i centralnego ogrzewania, wyremontowano ściany, sufity i posadzki oraz elewację zewnętrzną budynku. Istotnym elementem tej inwestycji był zakup i wyposażenie w urządzenie i maszyny w tym obrabiarkę CNC do frezowania i rzeźbienia w drewnie, firmy KIMLA. Dzięki tej maszynie młodzież będzie mogła uczyć się zawodu korzystając z najnowocześniejszych technologii.
Po wystąpieniu Ks. Dyrektora, prelekcję nt. „Wykorzystywanie nowych technologii w nauczaniu zawodowym” wygłosił Pan dr Stanisław Rabiasz i Pan mgr Jerzy Wójtowicz ukazując dynamikę rozwoju maszyn i urządzeń sterowanych numerycznie oraz możliwości maszyny Firmy KIMLA zwłaszcza w produkcji elementów sakralnych. Po prelekcji byliśmy świadkami pięknej części artystycznej w wykonaniu młodzieży MZSP pod kierownictwem P. mgr Marty Guzik dotyczącej historii kształcenia w MZSP. Następnie Ojciec Generał poświęcił warsztaty, a otwierając przez przecięcie symbolicznej wstęgi powiedział: „Gratuluję całej społeczności szkolnej. MZSP w oczach wychowawców, uczniów i okolicznych mieszkańców nabrało pełnego blasku. Renoma naszej szkoły wzrosła i będzie przyciągała nowych uczniów, którzy będą tu się wychowywać i zdobywać przygotowanie zawodowe. Będą najlepszymi fachowcami w danym zawodzie, a jednocześnie spadkobiercami dziedzictwa Ks. Br. Markiewicza”.
Przecięcia wstęgi, i otwarcia warsztatów dokonali również Starosta Krośnieński Pan Andrzej Guzik, Ks. Stanisław Morawski - były Ekonom Generalny CSMA, Pani Dyrektor Maria Sołtysik oraz Ks. Dyrektor Jerzy Sosiński. Po otwarciu zaprezentowana została najnowsza maszyna CNC, która w ciągu kilku minut wyrzeźbiła okolicznościową tablicę w drewnie dębowym. Następnie Ks. Dyrektor podziękował wszystkim, którzy pomogli w tym dużym przedsięwzięciu oraz zaprosił na okolicznościowy poczęstunek w LO przy Niższym Seminarium Duchownym w Miejscu Piastowym.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)