HARMONOGRAM PRAKTYKI MIESIĘCZNEJ UCZNIÓW KL. III TECHNIKUM POLIGRAFICZNEGO

HARMONOGRAM PRAKTYKI MIESIĘCZNEJ UCZNIÓW KL. III TECHNIKUM POLIGRAFICZNEGO

w ramach projektu nr WND-POKL.09.02.00-18-078/09 „Zdobądź wiedzę i umiejętności dla większych szans i możliwości”
Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Nazwa zajęć

Miejsce
realizacji zajęć

Termin realizacji zajęć (data, godziny trwania)

Wykaz beneficjentów ostatecznych objętych daną formą wsparcia

Uwagi:

 

 

1 miesięczna
praktyka zawodowa  
w ramach współpracy szkoły z pracodawcami

 

Drukarnia Kolejowa  
Kraków Sp. z o. o.,
ul. Bosacka 6, 31-505 KRAKÓW

 

 

Zajęcia odbywać się będą
od 02-11-2010 do 30-11-2010 przez sześć godzin dziennie (od poniedziałku do piątku), w godzinach ustalonych przez zakład pracy

Dni wolne, bez zajęć: 11-12.11.2010

 1. Agnieszka Frankiewicz
 2. Patrycja Gazdowicz
 3. Marzena Haliżak
 4. Karolina Jurusik
 5. Kamil Kwaśnik
 6. Jolanta Stanisz
 7. Wojciech Wielgosz
 8. Karol Zych

 

Praktyka realizowana zgodnie z programem PRAKTYKI ZAWODOWEJ dla TECHNIK POLIGRAF 311[28] z dnia 07-02-2008r.

 Podstawą do odbycia praktyki jest umowa z zakładem pracy, skierowanie dla ucznia, regulamin praktyki.

Drukarnia RS-DRUK
ul. Podgórska 4
35-082 RZESZÓW

 1. Barud Aleksandra
 2. Jurczyk Filip
 3. Kędzior Adam
 4. Małek Anna

Drukarnia Offsetdruk
35-232 Rzeszów,
ul. Borowa 42a

 1. Kolbuch Piotr
 2. Trygar Marta
 3. Trznadel Kamil

 

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)