OGŁOSZENIE O REKRUTACJI na KURSY

KURS ECDL zakończony egzaminem i zdobyciem certyfikatu ECDL (European Computer Driving Licence) jest certyfikatem potwierdzającym, że jego posiadacz zdobył umiejętności z zakresu Obsługi komputera i programów użytkowych.
Na Węgrzech i w Hiszpanii jest obowiązującym standardem w administracji publicznej. W Wielkiej Brytanii ECDL jest wymagany od wszystkich pracowników zdrowia. W Norwegii jest obowiązkowy dla pracowników firm ubezpieczeniowych. We Włoszech, Szwajcarii i Egipcie na podstawie umów rządowych ECDL jest standardem w programach edukacyjnych. W Polsce studenci posiadający Certyfikat ECDL na podstawie rozporządzenia MNiSW od 12 lipca 2007 roku mogą być zwolnieni z obowiązku udziału w zajęciach TI.
ECDL WebStarter to Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowego projektowania stron internetowych. Certyfikat ECDL WebStarter zaświadcza o posiadaniu podstawowych umiejętności wykorzystania narzędzi języka HTML do tworzenia stron i serwisów internetowych. Aby uzyskać Certyfikat ECDL WebStarter należy zdać praktyczny egzamin. Po zdanym egzaminie wydawany jest Certyfikat ECDL WebStarter. Można również uzyskać dodatkowo Certyfikat ECDL WebStarter w postaci karty plastikowej. ECDL WebStarter jest dla wszystkich, którzy chcą lub potrzebują poświadczenia swoich umiejętności.
Korzyści z posiadania Certyfikatu ECDL WebStarter: międzynarodowy zasięg Certyfikatu, niezależnie potwierdzone kwalifikacje, oszczędność czasu pracodawcy przez wstępne wyeliminowanie braków umiejętności, podniesienie wydajności pracy, gwarancja obiektywności w ocenie umiejętności.
KURS WEBStarter ECDL będzie certyfikowany przez Ośrodek egzaminowania ECDL bądź jak w przypadku Kursu GRAFIK KOMPUTEROWY będzie certyfikowany przez Instytucję Szkoleniową, jaką jest Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych (posiadamy wpis do instytucji szkoleniowych nr 2.18/00096/2008)

Miejsce KURSU: Michalicki Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Br. Markiewicza w Miejscu Piastowym
Termin KURSU: ECDL: zajęcia odbywać się będą w okresie: listopad 2010 - luty 2010 r., w ilości: 60 godz. po zakończeniu lekcji 1 x w tygodniu (2-3 godz.) lub w razie potrzeby 1 X w miesiącu w sobotę (6 godz.)
WEBMASTER/GRAFIK KOMPUTEROWY: zajęcia odbywać się będą w okresie: kwiecień 2010 - czerwiec 2010 r., w ilości: 60 godz. po zakończeniu lekcji 1 x w tygodniu (2-3 godz.) lub w razie potrzeby 1 X w miesiącu w sobotę (6 godz.)
Ilość wolnych miejsc: 45 uczestniczek/uczestników. Zostaną utworzone 3 grupy szkoleniowe x 15 osób
Gwarantujemy: podręczniki i materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów egzaminu oraz prowadzenie zajęć przez wyspecjalizowaną kadrę.
Kto może uczestniczyć w Kursie ECDL/GRAFIK KOMPUTEROWY?WEBMASTER?: zgodnie z Regulaminem Rekrutacji i kryteriami, z którymi koniecznie musisz się zapoznać tylko uczennica/uczeń kl. III Technikum Informatycznego i Poligraficznego
Co trzeba zrobić? Jak będzie przebiegała rekrutacja?:
I Etap: musisz zgłosić chęć uczestnictwa w Biurze Projektu, poprzez wypełnienie druków rekrutacyjnych do dnia 22.10.2010 r.. Druki rekrutacyjne dostępne są również na stronie internetowej projektu: www.projekty-pokl.mzsp.pl. (OKRESLIĆ wybrane Kursy (ECDL + zadeklarować 2 kurs)
II Etap: Komisja rekrutacyjna przeanalizuje zgłoszenia pod kątem kryteriów i Regulaminu, utworzy Listę Rankingową osób zakwalifikowanych i Listę rezerwową
III Etap: jeżeli się zakwalifikujesz, podpiszesz deklarację uczestnictwa i rozpoczniesz uczestnictwo w Kursie

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

  • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
    38-430 Miejsce Piastowe
  • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
  • E-mail:
  • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)