Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Forum branży drzewnej

Forum branży drzewnej

21 styczeń 2009 18:54

facebook twitter

Forum Branży drzewnej
29.01.2009 o godzinie 1030
aula MZSP w Miejscu Piastowym

PROGRAM


godz.10:15-10:30 - rejestracja uczestników
godz.10:30 - Otwarcie FORUM-ks.Jerzy Sosiński - Dyrektor MZSP w Miejscu Piastowym, koordynator projektu.
godz.10:40 - przedstawienie projektu pn„RAZEM na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców powiatu krośnieńskiego” Monika Subik, specjalista ds projektów MZSP Miejsce Piastowe
Plakat
godz.1045 - sytuacja bezrobocia branży drzewnej - pani Regina Chrzanowska - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie
godz.11:15 - Problemy kształcenia zawodowego w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem branży drzewnej Pan Andrzej Bajorski, kierownik ds.kształcenia zawodowego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
godz.11:45 - 1215 - Przerwa na kawę
godz.12:15 - Oczekiwania przedsiębiorców woibec szkół kształcących w zawodzie, dobry przykład współpracy przedsiębiorstwa i szkoły w zakresie kształcenia zawodowego - Prezes Stanisław Pękalski - „KROFAM” Krosno
godz.12:45 - nowości, technologie wykorzystywane w branży drzewnej, szanse na rozwój przedsiębiorstwa - dr inż. Stanisław Rabiasz
godz.13:15 - dyskusja, podsumowanie, wypracowanie i przyjęcie stanowiska
godz.14:00 - zakończenie

Forum Branży drzewnej zorganizowane jest w ramach projektu „RAZEM na rzecz aktywizacji zawodowekj mieszkańców powiatu krośnieńskiego” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Umowa z dnia 26.08.2008r. UDA-POKL.06.03.00-18-032/08-01