Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Kurs tapicerski

Kurs tapicerski

15 styczeń 2009 22:11

facebook twitter
U W A G A !!!
UCZNIOWIE TECHNIKUM DRZEWNEGO KL. II i III
trwają zapisy na KURS TAPICERSKI organizowany w ramach projektu:
„Wdrożenie Programu Rozwoju Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia zawodowego”.
Umowa UDA.POKL.09.02.00-18-100/08-00 z dnia 18.07.2008 r.

Liczba wolnych miejsc: 10
Rekrutacja: według kryteriów rekrutacji, dostępne na stronnie WWW projektu oraz w BIURZE PROJEKTU
Kurs odbędzie się w okresie ferii zimowych (od 2-5 lutego 2009 r. - 30 godz.) według programu:

  1. Zajęcia teoretyczne i praktyczne na TAPICERNII
  2. Wyjazd szkoleniowy do PAGED - Sędziszów Małopolski
Uczestnik KURSU otrzyma:
  1. Materiały szkoleniowe, które zostaną wykorzystane w trakcie kursu, książkę „TAPICEROWNIE”
  2. Zwrot kosztów dojazdu na Kurs.
  3. Zaświadczenie, wydane przez MZSP w Miejscu Piastowym - Instytucji szkoleniowej, które będzie można wykorzystać w dalszej ścieżce zawodowej.
Zajęcia prowadzić będą:
  1. 1. Pani Maria Łuksa
  2. 2. Pan Wojciech Urynowicz