Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Harmonogram

Harmonogram

22 listopad 2008 21:22

facebook twitter
W ramach projektu „Szkoła na 6-tkę”:
  • zapewnimy uczniom możliwości wyrównania wiedzy i umiejętności (zmniejszymy dysproporcje między wsią, a miastem). Nasi uczniowie będą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych - wyrównawczych z matematyki, fizyki, chemii
  • umożliwimy uczniom zdobycie dodatkowej wiedzy i umiejętności kluczowych ułatwiających dalszą edukację i wybór ścieżki zawodowej. Uczniowie będą mogli wziąć udział w różnych kółkach np. przyrodniczo - geograficznym, matematyczno - fizycznym, dziennikarskim
  • poprawimy efektywność kształcenia poprzez wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania: uczniowie wyjadą na obóz językowy, zajęcia w ramach kółek będą realizowane również w terenie, podczas wyjazdów edukacyjnych np. na pokazy fizyczno - matematyczne do Poznania i Torunia,
  • będziemy motywować uczniów do aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym