Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Wyjazd Szkoleniowy do RR Donnelley - sprawozdanie

Wyjazd Szkoleniowy do RR Donnelley - sprawozdanie

07 październik 2008 09:32

facebook twitter

W dniu 26 września 2008 r. grupa 18 uczniów kl. II i kl. III Technikum Poligraficznego wzięła udział w wyjeździe edukacyjno – szkoleniowym zorganizowanym w ramach projektu „Wdrożenie Programu Rozwoju Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym ukierunkowanego na podniesienie jakości kształcenia zawodowego”, Zad. 6 - „Współpraca szkoły z pracodawcami w zakresie praktycznych form nauczania – organizacja szkoleń 1-dniowych i praktyk w zakładach pracy”

Uczniowie udali się do Zakładów Poligraficznych RR Donnelley Sp. z o.o. do Krakowa. Tam w dwóch Zakładach Poligraficznych przy ul. Obrońców Modlina 11 oraz w Nowej Hucie, ul. Igołomska poznali hale maszyn, przygotowalnie, introligatornie.

RR Donnelley to jedna z największych i najnowocześniejszych drukarń w Europie, oferująca usługi poligraficzne i pokrewne firmom wydawniczym, katalogowym, handlowym, produkcyjnym, telekomunikacyjnym i technologicznym oraz instytucjom finansowym i wielu innym. Posiada najnowocześniejsze zakłady druku długich i krótkich serii techniką offsetową i cyfrową, zlokalizowane w całej Europie i zdolne do produkcji druków masowych. Ich nowoczesny sprzęt służy do produkcji czasopism, katalogów reklamowych, książek telefonicznych, wkładem reklamowych, książek w miękkiej oprawie, instrukcji obsługi, materiałów do wysyłki bezpośredniej (direct mail), a także publikacji wielu innych rodzajów.

Cele wyjazdu szkoleniowego to:

  1. Poznanie i rozbudzanie zainteresowań uczniów, stwarzanie możliwości rozwoju, poszerzania wiedzy i umiejętności i samorealizacji
  2. Pobudzenie u uczniów dalszych zainteresowań poligrafią, nowoczesnymi technikami
  3. Zaprezentowanie przyszłych absolwentów Technikum Poligraficznego potencjalnemu pracodawcy oraz kontynuacja współpracy pomiędzy szkołą kształcącą poligrafów, a RR Donnelley sp. z o.o.
  4. Zapoznanie z najnowocześniejszymi urządzeniami, stanowiskami pracy w celu rozwinięcia umiejętności kluczowych

Grupa uczniów poznała cały proces technologiczny druku. Zaobserwowano bardzo duże zainteresowanie procesem, w postaci zadawania wielu pytań, rozmów z pracownikami przedsiębiorstwa. W/w przedsiębiorstwa zaoferowały szkole odbywanie praktyk szkolnych przez uczniów. Przedstawiono przyszłe oferty pracy dla absolwentów.

Tematyka omawiana w Drukarni RR Donnelley Sp.z o.o.:

  1. Wizytówka Przedsiębiorstwa (film , spotkanie z kadrą)
  2. Proces przygotowania projektu do druku.
  3. Zapoznanie z parkiem maszynowym
  4. Produkcja
  5. Pakowanie i wysyłka.