XI edycja Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach

Regulamin XI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Wielkich Polakach dla gimnazjalistów w roku szkolnym 2010/2011 - olimpiada o Słudze Bożym kardynale Stefanie Wyszyńskim -
1. Organizatorzy XI Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Słudze Bożym kard. Stefanie Wyszyńskim: Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
2. Współorganizatorzy Olimpiady: Gminny Ośrodek Kultury w Miejscu Piastowym Gimnazjum nr 1 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Przeworsku
3. XI Regionalna Olimpiada Wiedzy o Wielkich Polakach organizowana jest z racji szerzenia znajomości postaci i 30-tej rocznicy śmierci wybitnego Polaka: Prymasa Polski i patrioty Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego.
4. Olimpiada Wiedzy jest organizowana dla młodzieży szkół gimnazjalnych Archidiecezji Przemyskiej.
5. Olimpiada składa się z trzech etapów.
6. Pierwszy etap (szkolny) zostanie przeprowadzony dnia 10 grudnia 2010 roku w swoich szkołach.
7. Do drugiego etapu archiprezbiterialnego mogą awansować trzy osoby, które będą reprezentowały daną szkołę.
8. Kryteria wyboru reprezentantów szkoły do etapu drugiego organizatorzy pozostawiają do ustalenia odpowiedzialnym za przeprowadzenie pierwszego etapu w swojej szkole tzn. katechetom.
9. Drugi etap archiprezbiterialny będzie etapem pisemnym i odbędzie się dnia 24 lutego 2011 roku w: Przemyślu, Miejscu Piastowym, Sanoku, Jarosławiu, Łańcucie i Lesku. Odpowiedzialnymi za jego przeprowadzenie są wyznaczeni kapłani we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu i Michalickim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym.
10. Ze względu na liczbę uczestników w drugim etapie, archiprezbiteraty kierują do trzeciego etapu następującą liczbę osób: krośnieński, przemyski, jarosławski i sanocki po 5 osób, natomiast łańcucki 7 osób i bieszczadzki 3 osoby.
11. Trzeci etap (finał) posiada odrębny regulamin.
12. Trzeci etap odbędzie się w dniu 25 maja 2011 roku w Gimnazjum nr 1 w Przeworsku.
13. Obowiązująca literatura do etapu pierwszego zamieszczona jest na stronie: www.olimpiada.mzsp.pl
14. Obowiązująca literatura do etapu drugiego:
o Materiały z etapu pierwszego
o Bp Andrzej Franciszek Dziuba, Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010
15. Obowiązująca literatura do etapu trzeciego:
o Materiały z etapu pierwszego
o Bp Andrzej Franciszek Dziuba, Kardynał Stefan Wyszyński, Kraków 2010
o Wybrane teksty ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, które zostaną zamieszczone na stronie internetowej Olimpiady.
16. Skład JURY do trzeciego etapu ustalają organizatorzy.
17. Patronami honorowymi olimpiady są: J. E. Ks. Abp Józef Michalik - Przewodniczący Episkopatu Polski i Metropolita Przemyski oraz Ks. Kazimierz Radzik - Generał Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła.
18. Nagrody i wyróżnienia:
o za pierwszy etap - zachęca się katechetów do nagrodzenia odpowiednią oceną, można wpisać pochwałę do dziennika (wskazane są nagrody, dyplomy i wyróżnienia ufundowane przez dyrektora szkoły lub ks. proboszcza) o za drugi etap - organizatorzy proponują: ocenę z religii, wpis pochwalny do dziennika (w przypadku pierwszych miejsc - wpis na świadectwie), dyplom lub list gratulacyjny oraz nagrody książkowe. o za trzeci etap - dla każdego uczestnika przewidziana jest nagroda.
19. Zgłoszenie osób do etapu trzeciego winno nastąpić nie później niż do 11.03.2011 roku na adres korespondencyjny.
20. Odpowiedzialni za organizację Olimpiady: ks. Waldemar Janiga - Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu ks. Marek Czaja - Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym
21. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu Olimpiady.
________________________________________
Dodatek
1. Adres do korespondencji:
o Ks. Waldemar Janiga, Plac Katedralny 4a, 37 -700 Przemyśl, tel. 0-16/676 8811 lub 883 325 899 e-mail: wnk@przemysl.opoka.org.pl
o Ks. Marek Czaja, ul. ks. Br. Markiewicza 25a, 38-430 Miejsce Piastowe, tel./fax. 013/43-530-70, e-mail: marekczaja@skrzynka.pl
o Oficjalna strona Olimpiady: www.olimpiada.mzsp.pl
Numer konta dla sponsorów: Michalicki Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, ul. ks. Br. Markiewicza 25b, 38-430 Miejsce Piastowe, z dopiskiem "Olimpiada", Bank PEKAO S.A. II O/Krosno, 12401457-03322017-3600-401112-002.

Współpracujemy z:

Przejdz na zawodowstwo
PTI ECDL
Akademia Cisco
cyfryzacja

Projekty

Kontakt

 • Ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25b
  38-430 Miejsce Piastowe
 • Tel/Fax. 13 43 530 70 (Sekretariat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 73 (Internat)
 • E-mail:
 • Tel. 13 43 530 70 (Warsztaty)