Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Ogólnoszkolny konkurs astronomiczny pt. „Grawitacja i Kosmologia”

Ogólnoszkolny konkurs astronomiczny pt. „Grawitacja i Kosmologia”

01 grudzień 2008 11:43

facebook twitter

I Zagadnienia:

  1. Ruch Ziemii wokół Słońca.
  2. Odległości w astronomii.
  3. Natężenie pola grawitacyjnego.
  4. Prawo powszechnego ciążenia.
  5. Ciężar ciała.
  6. Prawo Keplera.
  7. Umiejętność czytania ze zrozumieniem tekstów literatury popularno - naukowej z astronomii.

II Do udziału w konkursie należy zgłosić się u nauczycieli fizyki do dnia 10 grudnia 2008