Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Prosta droga do kariery – zagraniczne staże zawodowe MZSP

Prosta droga do kariery – zagraniczne staże zawodowe MZSP

01.03.2024 19:17

facebook twitter

Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych z przyjemnością informuje o realizacji projektu pn.: „Prosta droga do kariery – zagraniczne staże zawodowe MZSP” w ramach programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO 2021-2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus na podstawie zawartej umowy nr FERSVET-2022-1-Pl-01-KA122-VET-000077114.

Okres realizacji projektu: od 2023-10-02 do 2024-10-01.

Projekt skierowany jest do 20 uczniów naszej szkoły uczęszczających do III i IV klasy technikum informatycznego, grafiki i poligrafii cyfrowej oraz organizacji reklamy, którzy będą odbywać miesięczną praktykę zawodową w Irlandii, w lipcu 2024 r.  

Uczestnicy projektu mają zapewnione przygotowanie językowe, kulturowe i psychologiczne, 4 –tygodniowy pobyt w Irlandii obejmujący zakwaterowanie i wyżywienie oraz staże zawodowe w innowacyjnych irlandzkich przedsiębiorstwach.

Uczniowie zostaną ubezpieczeni, otrzymają kieszonkowe, podpiszą umowy ze szkołą oraz porozumienia o programie zajęć. Umiejętności, kwalifikacje i kompetencje nabyte podczas staży zostaną potwierdzone poprzez uznawane w całej Europie dokumenty Europass Mobilność.

Cele projektu to:  1. Promocja szkoły i nadanie jej międzynarodowego charakteru poprzez umożliwienie uczniom rozwoju zawodowego poza granicami kraju;

  2. Wzrost kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów biorących udział w projekcie – zwiększenie ich szans na zatrudnienie;

  3. Zapoznanie uczestników projektu z innowacjami technologicznymi stosowanymi

    w zagranicznych przedsiębiorstwach i wzrost ich kompetencji cyfrowych;

  4. Zwiększenie efektywności nauki j. angielskiego u uczniów biorących udział w projekcie i przełamanie ich bariery językowej;

  5. Poznanie kultury i obyczajów panujących w Irlandii przez uczestników projektu.


Projekt przyczyni się do osiągnięcia wielu rezultatów. Najważniejsze z nich to zwiększenie atrakcyjności Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych wśród innych szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz rozwój umiejętności zawodowych, społecznych

i językowych u uczniów będących uczestnikami projektu.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty utrzymania, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki kulturowe, przejazdy lokalne itp. pokryte zostaną z budżetu projektu.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską. Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 279 609,41 PLN i obejmuje dofinansowanie w proporcji: 82,52 % budżet środków europejskich i 17,48% środków budżetu krajowego.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie