Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Ruszamy z rekrutacją do projektu „Prosta droga do kariery – zagraniczne staże zawodowe MZSP”

Ruszamy z rekrutacją do projektu „Prosta droga do kariery – zagraniczne staże zawodowe MZSP”

01.03.2024 19:25

facebook twitter
Dnia 1 marca 2024 r. rusza długo wyczekiwana rekrutacja do projektu ,,Prosta droga do kariery – zagraniczne staże zawodowe MZSP”.

Uczniowie klas III i IV Technikum Informatycznego, Organizacji Reklamy oraz Grafiki i Poligrafii Cyfrowej, zainteresowani udziałem w projekcie, składają u Koordynatora Projektu – Pani Justyny Nowotarskiej, w terminie do 15 marca 2024 r., do godz. 12:00 kompletne, prawidłowo wypełnione dokumenty aplikacyjne:
a) formularz zgłoszeniowy do projektu, wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany:
- w części A, przez prawnego opiekuna oraz kandydata na uczestnika projektu;
- w części B, pkt 1, przez wychowawcę klasy do której uczęszcza uczeń ubiegający się
o udział w projekcie;
b) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności np. certyfikat CISCO, językowy itp.

Uczniowie spełniający kryteria kwalifikacyjne, którzy złożą w terminie prawidłowo wypełnione dokumenty, przystąpią do testu z j. angielskiego.

O udziale w projekcie zadecyduje uzyskana liczba punktów. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zawierającym szczegółowy opis procesu rekrutacji i zasad realizacji projektu.
#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie
Do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie
Formularz zgłoszeniowy do projektu

Do pobrania: