Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: W Miejscu Piastowym ruszyła budowa hali sportowej

W Miejscu Piastowym ruszyła budowa hali sportowej

29 październik 2021 07:24

facebook twitter
W Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym staraniem Dyrekcji szkoły oraz Zarządu Zgromadzenia św. Michała Archanioła rozpoczęła się realizacja długo wyczekiwanej inwestycji.
Od 20 września 2021 r. trwają prace na budowie pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem towarzyszącym. Okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowany jest na 24 miesiące. Nowy obiekt znacząco podniesie jakość zajęć wychowania fizycznego, umożliwi uatrakcyjnienie form ich prowadzenia, stworzy również możliwość organizowania na terenie szkoły wydarzeń o charakterze masowym, szczególnie w obszarze kultury fizycznej i sportu. Przyszła hala sportowa stanie się obiektem, który stanowić będzie kolejny element realizowanego przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła kampusu szkolno – zakonnego w Miejscu Piastowym.
Przedsięwzięcie możliwe jest dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz dzięki znaczącemu wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Dnia 18 października 2021 r. odprawiono Mszę Świętą z prośbą o Boże błogosławieństwo w realizacji projektu. Poświęcenia placu pod budowę dokonał Ekonom i Radca Generalny ks. Jerzy Sosiński.