Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: W Miejscu Piastowym ruszyła budowa hali sportowej

W Miejscu Piastowym ruszyła budowa hali sportowej

29 październik 2021 08:24

facebook twitter

W Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym staraniem Dyrekcji szkoły oraz Zarządu Zgromadzenia św. Michała Archanioła rozpoczęła się realizacja długo wyczekiwanej inwestycji.
Od 20 września 2021 r. trwają prace na budowie pełnowymiarowej hali sportowej wraz z zapleczem towarzyszącym. Nowy obiekt znacząco podniesie jakość zajęć wychowania fizycznego, umożliwi uatrakcyjnienie form ich prowadzenia, stworzy również możliwość organizowania na terenie szkoły wydarzeń o charakterze masowym, szczególnie w obszarze kultury fizycznej i sportu. Przyszła hala sportowa stanie się obiektem, który stanowić będzie kolejny element realizowanego przez Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła kampusu szkolno – zakonnego w Miejscu Piastowym.
Dnia 18 października 2021 r. odprawiono Mszę Świętą z prośbą o Boże błogosławieństwo w realizacji projektu. Poświęcenia placu pod budowę dokonał Ekonom i Radca Generalny ks. Jerzy Sosiński.

Całkowita wartość zadania pn.: „Budowa hali sportowej w Miejscu Piastowym” to 8 434 000,00 zł, w skład której wchodzi dofinansowanie w wysokości 4 000 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, przyznane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.
W bieżącym roku przedsięwzięcie realizowane jest przy znacznym wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego o wartości 3 028 502,61 zł., z czego 2 000 000,00 zł stanowi dotacja celowa ze środków budżetu państwa.