Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: NARODOWE CZYTANIE

NARODOWE CZYTANIE

27 październik 2021 09:28

facebook twitter
Narodowe Czytanie zapoczątkowane zostało przez Prezydenta RP w 2012 roku. Jest to inicjatywa mająca na celu propagowanie czytelnictwa oraz popularyzację najwybitniejszych dzieł literatury polskiej.
Na lekturę dziesiątej edycji Narodowego Czytania została wybrana Moralność pani Dulskiej. Jak podaje oficjalny list Prezydenta: „To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji”.
21 listopada nasza szkoła po raz kolejny przyłączyła się do akcji Narodowego Czytania.
W tym roku miała miejsce jego wyjątkowa, jubileuszowa edycja, w ramach której członkowie szkolnego koła teatralnego „Groteska” na chwilę przybrali głosy Hesi, Meli, Zbyszka i Anieli.
W specjalnie przygotowanej scenografii - saloniku Dulskich odbyło się głośne czytanie fragmentów dramatu. W role bohaterów Gabrieli Zapolskiej wcieliły się: Olga Szwast i Julia Wróbel z II TRD, Aleksandra Wróbel z II LOD ora Jadwiga Gorczyca i Wiktoria Boroń z II LOE.
Za sprawą znakomitej gry aktorów na chwilę przenieśliśmy się do mieszczańskiej kamienicy, gdzie Aniela Dulska rządzi całym domem i żelazną ręką sprawuje władzę nad członkami rodziny oraz służbą.
Po prezentacji zasłużone brawa otrzymały aktorki, które wiele dni przygotowywały się do wystąpień pod okiem s. Edwardy Grzywny, p. Marty Guzik oraz p. Renaty Kmak-Frydrych. O nagłośnienie wydarzenia zadbała p. Dominika Niedziela-Michalak.