Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Warsztaty pisania ikon - ciekawa propozycja w naszym kampusie szkolnym.

Warsztaty pisania ikon - ciekawa propozycja w naszym kampusie szkolnym.

18 maj 2021 09:57

facebook twitter

Rozpoczyna działalność budowane od dwóch lat w bezpośrednim sąsiedztwie naszej szkoły Centrum Pracy z Młodzieżą. Zapraszamy na pierwsze interesujące wydarzenie… Są nim warsztaty pisania ikon dla młodzieży organizowane w ramach projektu „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Warsztaty odbywać się będą w dniach 11 - 17 czerwca 2021 roku w Centrum Kultury i Dziedzictwa „Michael” w Miejscu Piastowym (ul. ks. Bronisława Markiewicza 25a). Organizator zapewnia noclegi, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie uczestników oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych, tj.: podobrazia (deska zagruntowana), zestawu farb suchych pigmentów (tempera), zestaw pędzli, szlagmetal, palety malarskie, płatki złota, pulment, sztalugi.

Zajęcia będą prowadzone przez profesjonalnych artystów. W programie przewidziano krótkie prezentacje oraz ćwiczenia praktyczne, których efektem końcowym będzie samodzielne wykonanie ikony przez uczestników. Do udziału zaproszeni są uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Program warsztatów:

A. Część teoretyczna:

 1. Geneza ikony.
 2. Symbolika ikony – kolor, gest itd.
 3. Ikony na Podkarpaciu.

 

B. Część praktyczna: warsztaty – zajęcia malarskie:

 1. Zapoznanie uczestników z ikoną, jej historią i znaczeniem, połączone z wyborem ikony do napisania podczas warsztatów.
 2. Przygotowanie wzornika, rozrysowanie ikony na deskę i przygotowanie deski do pozłotnictwa.
 3. Omówienie technik pozłotnicznych, złocenie ikony, pokrywanie podłoża odpowiednimi substancjami chemicznymi, nakładanie płatków złota, szlagmetalu, srebra, czyszczenie i zabezpieczanie warstwy pozłotniczej.
 4. Przygotowanie farb, tempery żółtkowej.
 5. Położenie pierwszych warstw podmalówki na ikonę.
 6. Robienie podmalówki pod szaty, twarze ikony oraz tła.
 7. Malowanie twarzy i szat.
 8. Wykonywanie prac końcowych.
 9. Nanoszenie złotych aplikacji (pulment).
 10. Zabezpieczanie warstwy malarskich.
 11. Liternictwo (opisywanie ikony).

 

Warsztaty organizowane są dla młodzieży z Polski (10 osób) i Ukrainy (5 osób). Rezultatem warsztatów będzie kolekcja ikon, które zostaną zaprezentowane na dwóch polsko-ukraińskich konferencjach podsumowujących w/w projekt, zorganizowanych zarówno w Miejscu Piastowym oraz na Ukrainie (miejscowość Skole). Po konferencjach ikony wykonane przez uczestników warsztatów zostaną im oddane i będą ich własnością.

Liczba miejsc jest organiczna, liczy się kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać na adres w terminie od dnia 14.05.2021 r. do dnia 04.06.2021 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wolnych miejsc, na adres e-mail: p.mentelski@gdpartner.pl

Formularz zgłoszenia (plik PDF) – POBIERZ