Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Nauczanie w trybie zdalnym

Nauczanie w trybie zdalnym

20 październik 2020 06:11

facebook twitter
Od dnia 20.10.2020 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym prowadzić będzie zajęcia w formie nauczania zdalnego.
Szczegółowe informacje na temat organizacji zajęć przekazywane są za pośrednictwem wychowawców klas.