Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: STYPENDIA 2020/20201 NABÓR WNIOSKÓW

STYPENDIA 2020/20201 NABÓR WNIOSKÓW

15 wrzesień 2020 10:36

facebook twitter

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach projektu pn. ,,Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” oraz ,,Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021”.

Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy, tj. od 1.09.2020 r. do 30.06.2021 r. w dwóch transzach w wysokości 2 000,00 zł każda, z przeznaczeniem na cele edukacyjne.

Zainteresowani uczniowie spełniający kryteria, mogą zgłaszać się do swoich wychowawców, celem uruchomienia procedury złożenia wniosku.

Szkolny nabór wniosków trwa do 18 września 2020 r.

Do pobrania: