Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Rozesłanie w sieci

Rozesłanie w sieci

21 maj 2020 19:37

facebook twitter

Aula Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych na chwilę stała się świątynią… W czasie kiedy nie było możliwości udania się zarówno do szkoły, jak również do kościoła, dzięki przygotowanej transmisji Kościół „udał się” do domów i pokoi oraz innych miejsc odbioru – uczniów, rodziców, personelu i sympatyków naszego środowiska.

Po uzyskaniu akceptacji ze strony Kurii Metropolitarnej w Przemyślu, dnia 26 kwietnia 2020 r. w gmachu szkoły odprawiona została liturgia mszy świętej stanowiąc oficjalną uroczystość pożegnania tegorocznych absolwentów. Hasłem spotkania stały się słowa: „Odważ się zebrać plon…” Całość wydarzenia przygotowane zostało przez wychowawców klas maturalnych, którzy osobiście i solidarnie zaangażowali się w liturgię. Zaprezentowali czytania mszalne oraz wzruszające wezwania modlitwy powszechnej zadedykowane kończącej edukacje młodzieży. Pedagodzy zdecydowali się też na ujawnienie swoich umiejętności wokalnych oraz muzycznych, co nadało wydarzeniu niepowtarzalny klimat. Nie zabrakło w ustach nauczycieli słów podziękowań dla odchodzących uczniów, a także wyrazów wdzięczności ze strony młodzieży w osobie przedstawiciela Rady Rodziców. Liturgii przewodniczył dyrektor MZSP ks. Leszek Przybylski, homilie wygłosił ks. Paweł Wojakiewicz. Wyemitowane zostało również, przygotowane na tę okoliczność słowo ks. Dariusza Wilka Przełożonego Generalnego CSMA do absolwentów MZSP. Warto nadmienić, iż transmisja cieszyła dużą oglądalnością.