Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: Markiewicz społecznie użyteczny - w rozprawie doktorskiej ks. Leszka Przybylskiego [za michalici.pl]

Markiewicz społecznie użyteczny - w rozprawie doktorskiej ks. Leszka Przybylskiego [za michalici.pl]

10 styczeń 2020 20:07

facebook twitter

Dnia 9 stycznia 2020 r. w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej ks. Leszka Przybylskiego na temat: „Rodzina w koncepcji wychowania społecznego w ujęciu ks. Markiewicza”. Praca została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Leona Szota na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII.

Autor zaprezentował zmiany społeczne zainicjowane przez ks. Markiewicza, aktualność postulatów Założyciela oraz realizację jego systemu wychowania dotyczącego odnowy rodziny w przeszłości i dziś.

W wydarzeniu w imieniu Zarządu Zgromadzenia wziął udział ks. Wikariusz Generalny Rafał Kamiński. Obecni byli ponadto profesorowie kilku uczelni zaangażowani w inicjatywy edukacyjno – naukowe związane z Miejscem Piastowym, rodzina doktoranta oraz siostry zakonne i liczne grono współbraci.

Ks. Leszkowi składamy gratulacje, życząc dalszej aktywności zarówno w sferze badawczej jak również w dydaktyce i administrowaniu oświatą.