Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. ks. Bronisława Markiewicza - Aktualności: ,,Mierzymy wyżej”

,,Mierzymy wyżej”

14 listopad 2019 15:19

facebook twitter

„Mierzymy wyżej”

projekt realizowany przez Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych sfinansowany ze środków Fundacji PZU

Projekt ,,Mierzymy wyżej” skierowany jest do uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do liceum o profilu promedycznym w Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym.

W ramach realizowanego projektu przez cały rok szkolny uczniowie będą brać udział w dodatkowych zajęciach z biologii, chemii i fizyki. Zostanie również zorganizowana wycieczka do Warszawy oraz w Góry Świętokrzyskie.

Celem Projektu jest:

  • nauka, edukacja, rozwijanie zainteresowań, rozbudzanie pasji naukowych, chęci do zdobywania wiedzy, w szczególności poprzez obserwację, doświadczenie, zadawanie pytań i poszukiwanie odpowiedzi
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej a także kultywowanie patriotyzmu w swoim otoczeniu i każdym innym miejscu, w którym młody człowiek będzie przebywał
  • kształtowanie prawidłowych postaw społecznych poprzez kontakt z rówieśnikami oraz innymi ludźmi i efektami ich pracy
  • krajoznawstwo i wypoczynek młodzieży